18.2.2016 Tavaran vienti yhteisön tullialueelta

Tulli- ja arvonlisäveroasioihin liittyvät näkökohdat on tärkeää tunnistaa kansainvälistä vientikauppaa käyvässä yrityksessä. Ennakoimalla vältytään turhilta riskeiltä ja voidaan toimia kustannustehokkaasti. Esimerkiksi alkuperään, vientirajoituksiin, ketjukauppaan, toimituslausekkeisiin, ulkomaisiin varastoihin ja projektitoimituksiin liittyvien riskien huomioiminen on välillisen verotuksen näkökulmasta tärkeää.

Koulutuspäivän jälkeen hallitset tavaran viennin perusteet ja käsitteet sekä tullin että arvonlisäverotuksen osalta.

Kouluttajina toimivat PwC:n kokeeneet kouluttajat arvonlisäveroasiantuntija Ilona Paakkala ja tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Ilona Paakkala, arvonlisäveroasiantuntija, PwC

Ilona toimii PwC:llä Partnerina sekä välillisen verotuksen yksikön vetäjänä. Hänellä on pitkä ja laaja kokemus arvonlisäverotuksen, valmisteverotuksen ja tulliverotuksen eri osa-alueista ja hän toimii useiden kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja muiden yhteisöjen neuvonantajana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä verokysymyksissä. Ilona on auttanut PwC:n asiakkaita sekä päivittäisissä verokysymyksissä että kansainvälisten toimintojen suunnittelussa ja kansainvälissä yritysjärjestelyissä.

Ilona on toiminut luennoitsijana useiden ulkopuolisten koulutusten järjestäjien tilaisuuksissa sekä PwC:n järjestämissä asiakastilaisuuksissa. Lisäksi hän on toiminut luennoitsijana räätälöidyissä asiakaskoulutuksissa Suomessa ja ulkomailla.

Paavo Östberg, tulliasiantuntija, PwC

Paavo työskentelee PwC:llä tulliasiantuntijana. Paavo konsultoi PwC:n asiakkaita tulli- ja arvonlisäverotukseen sekä valmisteverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Paavolla on kolmentoista vuoden monialainen kokemus tulliverotuksesta. Hän on muun muassa toiminut opettajana Tullikoululla, jossa hän on kouluttanut sekä Tullin työntekijöitä että yrityksien edustajia. Hänen merkittävänä vahvuutena kouluttajana on kyky esittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi johtuen muun muassa siitä, että hänellä on sekä teoreettinen että käytännön osaaminen tullauksesta.

Seminaari pidetään Helsingissä, Sokos Hotel Pasilassa, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki.

Seminaarin hinta on 480 e / hlö + 24 % alv.

Katso seminaariohjelma ja info tästä.

17.3.2016 Arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa

Miten yrityksesi osaa tunnistaa arvonlisäverotukseen liittyvät sudenkuopat kansainvälisessä tavara- ja palvelukaupassa? Tehokkaalla arvonlisäverosuunnittelulla voidaan säästää merkittävästi rahaa ja aikaa. Suunnittelulla voidaan välttää tarpeettomia ikäviä yllätyksiä ja varmistua siitä, että yritykselle ei aiheudu esimerkiksi rekisteröitymisvelvoitetta toisessa valtiossa. Koulutuspäivän jälkeen hallitset perusteet sekä tavara- että palvelukaupan arvonlisäverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut arvonlisäveroasiantuntija Ilona Paakkala.

Ilona Paakkala, arvonlisäveroasiantuntija. PwC

Ilona toimii PwC:llä Partnerina sekä välillisen verotuksen yksikön vetäjänä. Hänellä on pitkä ja laaja kokemus arvonlisäverotuksen, valmisteverotuksen ja tulliverotuksen eri osa-alueista ja hän toimii useiden kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja muiden yhteisöjen neuvonantajana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä verokysymyksissä. Ilona on auttanut PwC:n asiakkaita sekä päivittäisissä verokysymyksissä että kansainvälisten toimintojen suunnittelussa ja kansainvälissä yritysjärjestelyissä.

Ilona on toiminut luennoitsijana useiden ulkopuolisten koulutusten järjestäjien tilaisuuksissa sekä PwC:n järjestämissä asiakastilaisuuksissa. Lisäksi hän on toiminut luennoitsijana räätälöidyissä asiakaskoulutuksissa Suomessa ja ulkomailla.

Seminaari pidetään Helsingissä, Sokos Hotel Pasilassa, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki.

Seminaarin hinta on 480 e / hlö + 24 % alv.

Katso seminaariohjelma ja info tästä.

21.4.2016 Arvonlisävero tilitoimistoille

Päivä tarjoaa kattavan tietopaketin arvonlisäverotuksen eri osa-alueista antaen vastauksia myös haasteellisiin erityiskysymyksiin.

Käymme lävitse arvonlisäverotukseen tulleita muutoksia sekä ajankohtaisia arvonlisäverokysymyksiä. Keskustelemme arvonlisäveron vähennysoikeuksista viimeisimmän oikeuskäytännön valossa. Päivitämme tiedot kansainväliseen kauppaan liittyvistä arvonlisäverokysymyksistä. Koulutus soveltuu kaikille, jotka työssään kohtaavat arvonlisäverokysymyksiä.

Päivän vetää PricewaterhouseCoopersin kokenut arvonlisäveroasiantuntija Tax Partner Ilona Paakkala.

Seminaari pidetään Helsingissä, Sokos Hotel Pasilassa, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki.

Seminaarin hinta on 480 e / hlö + 24 % alv.

Katso seminaariohjelma ja info tästä.

26.5.2016 Tariffoinnin perusteet haltuun

Nimikkeistö on lähtökohtana useissa Tullin kantamissa veroissa. Ei ole aina lainkaan itsestään selvää mihin nimikkeeseen tavara tulee luokitella. Oikeaoppisella ja suunnitelmallisella tavaran tariffoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä maahantuontikustannuksiin. Oikean nimikkeen ilmoittaminen Tullille on aina tuojan/viejän vastuulla. Lisäksi myös valmisteveronalaisten tuotteiden verotaulukot perustuvat tullitariffinimikkeisiin.

Koulutuksessa saat peruskäsityksen tavaran luokittelusta ja opit miten tavaralle löydetään oikea nimike. Koulutus sopii kaikille tuonnin/viennin ja valmisteverotuksen parissa työskenteleville.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Paavo Östberg, tulliasiantuntija, PwC

Paavo työskentelee PwC:llä tulliasiantuntijana. Paavo konsultoi PwC:n asiakkaita tulli- ja arvonlisäverotukseen sekä valmisteverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Paavolla on kolmentoista vuoden monialainen kokemus tulliverotuksesta. Hän on muun muassa toiminut opettajana Tullikoululla, jossa hän on kouluttanut sekä Tullin työntekijöitä että yrityksien edustajia. Hänen merkittävänä vahvuutena kouluttajana on kyky esittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi johtuen muun muassa siitä, että hänellä on sekä teoreettinen että käytännön osaaminen tullauksesta.

Seminaari pidetään Helsingissä, Sokos Hotel Pasilassa, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki.

Seminaarin hinta on 480 e / hlö + 24 % alv.

Katso seminaariohjelma ja info tästä.