9.12.2015 Tariffoinnin perusteet haltuun - Oulu

Seminaari pidetään Oulussa, hotelli Radisson Blu, Hallituskatu 1,90100 Oulu.

Nimikkeistö on lähtökohtana useissa Tullin kantamissa veroissa. Ei ole aina lainkaan itsestään selvää mihin nimikkeeseen tavara tulee luokitella. Oikeaoppisella ja suunnitelmallisella tavaran tariffoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä maahantuontikustannuksiin. Oikean nimikkeen ilmoittaminen Tullille on aina tuojan/viejän vastuulla. Lisäksi myös valmisteveronalaisten tuotteiden verotaulukot perustuvat tullitariffinimikkeisiin.
Koulutuksessa saat peruskäsityksen tavaran luokittelusta ja opit miten tavaralle löydetään oikea nimike. Koulutus sopii kaikille tuonnin/viennin ja valmisteverotuksen parissa työskenteleville.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut tulliasiantuntija Paavo Östberg

------------------------
Paavo Östberg, tulliasiantuntija, PwC
Paavo työskentelee PwC:llä tulliasiantuntijana. Paavo konsultoi PwC:n asiakkaita tulli- ja arvonlisäverotukseen sekä valmisteverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Paavolla on kolmentoista vuoden monialainen kokemus tulliverotuksesta. Hän on muun muassa toiminut opettajana Tullikoululla, jossa hän on kouluttanut sekä Tullin työntekijöitä että yrityksien edustajia. Hänen merkittävänä vahvuutena kouluttajana on kyky esittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi johtuen muun muassa siitä, että hänellä on sekä teoreettinen että käytännön osaaminen tullauksesta.

Lue seminaarista lisää tästä.

Seminaarin hinta on 480 e / osallistuja + 24 prosentin alv.

17.12.2015 Unionin tullikoodeksin soveltaminen alkaa - Mikä muuttuu?

Unionin tullikoodeksin soveltaminen alkaa 1.5.2016. Uudistus tulee vaikuttamaan muun muassa tullausarvon määritykseen ja eräisiin tullimenettelyihin. Koulutuksessa käydään rinnakkain läpi nykyinen ja tuleva lainsäädäntö. Tule hakemaan vastauksia kysymyksiisi, sillä nyt Sinulla on koulutuspäivän aikana mahdollisuus saada tärkeää tietoa omaan työhösi ja yrityksen toimintaan liittyen.

Koulutuspäivän tavoitteena on:

  • saada kokonaiskäsitys Unionin tullikoodeksin mukanaan tuomista uudistuksista,
  • saada kokonaiskäsitys tulliselvitysketjusta.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut tulliasiantuntija Paavo Östberg.

-----------------

Paavo Östberg, tulliasiantuntija, PwC

Paavo työskentelee PwC:llä tulliasiantuntijana. Paavo konsultoi PwC:n asiakkaita tulli- ja arvonlisäverotukseen sekä valmisteverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Paavolla on kolmentoista vuoden monialainen kokemus tulliverotuksesta. Hän on muun muassa toiminut opettajana Tullikoululla, jossa hän on kouluttanut sekä Tullin työntekijöitä että yrityksien edustajia. Hänen merkittävänä vahvuutena kouluttajana on kyky esittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi johtuen muun muassa siitä, että hänellä on sekä teoreettinen että käytännön osaaminen tullauksesta.

-----------------

Lue seminaarista lisää tästä.

Seminaarin hinta on 480 e / osallistuja + 24 prosentin alv.