20.5.2015 Tulliselvitysmuodot ja tullimenettelyt haltuun

Hallitaanko yrityksessäsi tulliselvitysmuodot ja tullimenettelyt? Mitä tavaran tullimenettelyihin maahantuonnissa ja maastaviennissä liittyy? Tullimenettelyiden avulla voidaan helpottaa ja yksinkertaistaa tavarakauppaa. Koulutuspäivä painottuu tuontiin.

Tule hakemaan vastauksia kysymyksiisi, sillä nyt Sinulla on koulutuspäivän aikana mahdollisuus saada tärkeää tietoa omaan työhösi ja yrityksen toimintaan liittyen.

Koulutuspäivän tavoitteena on:
- oppia tuntemaan tulliselvitysmuodot ja -menettelyt,
- saada kokonaiskäsitys tulliselvitysketjusta,
- saada tietoa tulevista uudistuksista.

Koulutuspäivän jälkeen tunnet tulliselvitysmuotojen ja tullimenettelyiden perusteet.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Lue lisää seminaarista tästä

Paavo Östberg
Tulliasiantuntija, PwC

Paavo työskentelee PwC:llä tulliasiantuntijana. Paavo konsultoi PwC:n asiakkaita tulli- ja arvonlisäverotukseen sekä valmisteverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Paavolla on kahdeksan vuoden monialainen kokemus erilaisista Tullin työtehtävistä. Hän on muun muassa toiminut opettajana Tullikoululla, jossa hän on kouluttanut sekä Tullin työntekijöitä että yrityksien edustajia. Hänen merkittävänä vahvuutena kouluttajana on kyky esittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi johtuen muun muassa siitä, että hänellä on sekä teoreettinen että käytännön osaaminen tullauksesta.

15.4.2015 Tavaran vienti yhteisön tullialueelta

Tulli- ja arvonlisäveroasioihin liittyvät näkökohdat on tärkeää tunnistaa kansainvälistä vientikauppaa käyvässä yrityksessä. Ennakoimalla vältytään turhilta riskeiltä ja voidaan toimia kustannustehokkaasti. Esimerkiksi alkuperään, vientirajoituksiin, ketjukauppaan, toimituslausekkeisiin, ulkomaisiin varastoihin ja projektitoimituksiin liittyvien riskien huomioiminen on välillisen verotuksen näkökulmasta tärkeää.
Koulutuspäivän jälkeen hallitset tavaran viennin perusteet ja käsitteet sekä tullin että arvonlisäverotuksen osalta.

Kouluttajina toimivat PwC:n kokeneet kouluttajat: arvonlisäveroasiantuntija Mirka Danielsson ja tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Tutustu seminaariohjelmaan tästä

 

Mirka Danielsson
Arvonlisäveroasiantuntija, PwC

Mirka Danielssonilla on 15 vuoden kokemus arvonlisäverotuksesta ja muusta välillisestä verotuksesta. Ennen PwC:lle siirtymistä hän työskenteli 2 vuotta Verohallinnon Konserniverokeskuksessa. Mirka konsultoi niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin yrityksiä ja yhteisöjä erilaisissa välilliseen verotukseen liittyvissä asioissa. Mirkalla on pitkä kokemus toimimisesta kouluttajana erilaisissa asiakkaille räätälöidyissä koulutuksissa ja kolmannen osapuolen järjestämissä avoimissa seminaareissa ja yleisötilaisuuksissa.

Paavo Östberg
Tulliasiantuntija, PwC

Paavo työskentelee PwC:llä tulliasiantuntijana. Paavo konsultoi PwC:n asiakkaita tulli- ja arvonlisäverotukseen sekä valmisteverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Paavolla on kahdeksan vuoden monialainen kokemus erilaisista Tullin työtehtävistä. Hän on muun muassa toiminut opettajana Tullikoululla, jossa hän on kouluttanut sekä Tullin työntekijöitä että yrityksien edustajia. Hänen merkittävänä vahvuutena kouluttajana on kyky esittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi johtuen muun muassa siitä, että hänellä on sekä teoreettinen että käytännön osaaminen tullauksesta.

19.3.2015 Intrastat-seminaari

Mitä tietoja Intrastat-ilmoituksessa vaaditaan? Mitä toimituksia sisällytetään
Intrastatilmoitukseen? Miten ilmoitettuja tietoja korjataan? Kuka on vastuussa ilmoituksen tekemisestä? Miten ilmoitus tehdään sähköisesti?

Tilastotiedot EU-jäsenmaiden välisestä kaupasta kerätään Intrastat-tiedonkeruujärjestelmän avulla. EU-sisäkauppaa harjoittavien yritysten on tärkeää tietää, miten Intrastatilmoitus tehdään ja millaisia toimituksia siihen ilmoitetaan.
Tässä seminaarissa perehdytään tilastoilmoituksen tekemiseen runsaiden
esimerkkien avulla.

Luennoitsijana toimii tulliylitarkastaja Terttu Tähtivaara Tullin tilastoinnista.

Seminaarin tavoitteet
– antaa osanottajille perustiedot Intrastattilastoinnista
– kertoa soveltamisohjeen avulla, miten ilmoitus täytetään
– selvittää, miten vältetään yleisimmät virhetilanteet
– kertoa sähköisen ilmoittamisen eduista ja käyttöönotosta.

Seminaari on tarkoitettu EU-sisäkauppaa harjoittaville yrityksille sekä asiamiehille.
Seminaari sopii hyvin sekä niille, jotka jo nykyisin täyttävät Intrastat-ilmoituksia, että myös vasta-alkajille.

Lue seminaarista tästä