Järjestökoulutus

Osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan liittyvään koulutukseen

VESin mukaiseen koulutukseen osallistuminen

Virkaehtosopimuksen mukaisesti henkilöstön edustajat voivat osallistua ay-tehtävien hoitamiseen liittyvään koulutukseen. Siten esimerkiksi varsinaiset ja varaluottamusmiehet voivat osallistua työnantajan tai ammattiliiton kautta järjestettyyn luottamusmieskoulutukseen. Työsuojelukoulutukseen ovat oikeutettuja työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten lisäksi myös luottamus- ja varaluottamusmiehet. Koulutukseen osallistuminen on työajaksi luettavaa aikaa, mutta osallistuminen edellyttää aina esimiehen ja Tullin hallinnon suostumusta.

 

Muuhun koulutukseen osallistuminen

Tullivirkamiesliiton kautta jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös muuhun yhdistystoimijoille, henkilöstöedustajille ja kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitettuun koulutukseen. Tällöin koulutus tapahtuu omalla ajalla, eli koulutukseen hakeutunut käyttää joko lomapäiviä, viikonloppuvapaita tai hyödyntää vuorovapaita.

 

TVML maksaa osallistumis- ja matkakulut

Tullivirkamiesliitto tukee jäsentensä osallistumista kaikkeen ammattiyhdistystoimintaan liittyvään koulutukseen maksamalla kurssin osallistumismaksun ja matkakustannukset virkaehtosopimuksen mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista Tullivirkamiesliiton liittohallituksen tekemää hyväksyntää.

Liitto maksaa päivärahat ainoastaan virkaehtosopimuksen mukaisesta ay-tehtäviin liittyvistä koulutustilaisuuksista. Muihin kursseihin liittyvien päivärahojen maksamisesta päättävät yhdistysten hallitukset tapauskohtaisesti.

 

Tullivirkamiesliiton ja työnantajan järjestämä koulutus

Henkilöstöedustajan tehtävään liittyvää koulutusta järjestävät useat eri tahot. Tullivirkamiesliitto on itsenäisesti järjestänyt luottamusmies- ja yhteistoimintapäiviä ja työnantaja tietyin väliajoin työsuojelukoulutusta. Tullivirkamiesliitto tiedottaa omista ja tarvittaessa muiden tahojen järjestämästä koulutuksesta erillisillä tiedotteilla.

 

Muu koulutus

Monipuolista ammattiyhdistys- tai henkilöedustajan toimintaan liittyvää koulutustarjontaa järjestävät Aktiivi-Instituutti ja TJS Opintokeskus. Tarkempia tietoja Aktiivi-Instituutin koulutustarjonnasta on osoitteessa www.aktiivi-instituutti.fi ja TJS Opintokeskuksen osoitteessa: www.tjs-opintokeskus.fi

 

Kurssille hakeminen ja liiton hyväksyntä

Jos löysit koulutustarjonnasta sinua kiinnostavan kurssin tai koulutustilaisuuden, ilmoita hakuaikeesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa liiton koulutusvastaavalle Liisa Katajalle. Voit samalla lähettää hakemuksesi eteenpäin koulutuksen järjestävälle taholle. Tullivirkamiesliiton liittohallitus käsittelee asian ja ilmoittaa hakijalle, tukeeko se kyseistä koulutusta maksamalla osallistumiskulut ja matkat. Kun osallistut muuhun kuin virkaehtosopimuksen mukaiseen yhteistoimintakoulutukseen, tiedustele omalta yhdistykseltäsi, maksaako se sinulle virkaehtosopimuksen mukaisen päivärahan.

 

Osallistuminen työaikana

Kun olet saanut vahvistuksen koulutukseen hyväksymisestä, sinun tulee itse huolehtia mahdollisten loma- tai palkattomien vapaapäivien järjestämisestä. Jos kyseessä on virkaehtosopimuksen mukainen koulutus, sovi osallistumisesta esimiehesi kanssa ja tee virkavapaushakemus koulutusajalle.

 

Muiden kuin henkilöstöedustajien osallistuminen koulutukseen

Jos kiinnostuit, tutki tarjontaa ja kysele lisää! Järjestötoiminta on antoisaa ja mukavaa, ja siihen voivat osallistua sekä kokeneet että uudet järjestöaktiivit, tai vasta aloittamista harkitsevat. Kouluttautumalla lisäät tietojasi ja taitojasi, saat uusia ystäviä ja hyvät eväät edunvalvontaan. Ammattiliiton tukema koulutus on myös rahallisesti merkittävä jäsenetu!

Lisätietoja ensisijaisesti koulutusvastaava Liisa Katajalta

liisa.kataja@tulli.fi  gsm 040 332 8179 tai liiton sihteeriltä

liisa.kangassalo@tulli.fi gsm 040 332 2101.