Ammattiliitto AVAsta Akavan jäsenliitto - Tiedote 7/2017

Akavan hallitus on tänään 26.4.2017 hyväksynyt Ammattiliitto AVA ry:n uudeksi jäsenliitokseen. Ammattiliitto AVAn muodostavat Tullivirkamiesliitto ry, Ulkoasiainhallinnon Virkailujayhdistys ry ja Verovirkailijain liitto ry. AVAn jäsenmäärä on 5.700.

Ammattiliitto AVA päätyi hakemaan Akavan jäsenyyttä rakenteellisin ja toiminnallisin perustein. Lisäksi nähtiin, että Akava ja sen neuvottelujärjestö JUKO pystyvät kustannustehokkaasti vastaamaan AVAn jäsenten edunvalvontaan. AVAn liittyminen vahvistaa Akavan toimintaa valtion sektorilla. Akavalla on nyt 36 jäsenjärjestöä, joiden kokonaisjäsenmäärä on noin 613 000. Lue lisää Akavan sivuilta www.akava.fi/uutishuone/ajankohtaiset

Keskusjärjestön vaihtumisesta huolimatta Tullivirkamiesliiton toiminta jatkuu kuten ennenkin! Kaikkien liittomme jäsenten etuja ajetaan riippumatta koulutustaustasta tai asemasta. Jäsenten edunvalvonta, jäsenmaksu, liiton itsenäisyys, talous ja arvot, kuten puoluepoliittinen sitoutumattomuus, säilyvät ensitellään. Edustukset Tullin eri toimielimissä jatkuvat entiseen tapaan ja kaikki jäsenedut kuten lomapaikat, vakuutukset, työttömyyskassa jne. säilyvät.

Lisätietoja Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm  040 332 6739.

Luottamusmiehet 1.4.2017-31.3.2019 - Tiedote 6/2017

Tehtävä/Sijoituspaikka

Toimialue

Varsinainen

luottamusmies

Varaluottamusmies

Pääluottamusmies

Koko maa

Kari Lehtinen

Jari Nieminen

Alueluottamusmiehet

Etelä-Suomi

Vuosaari, Länsisatama, Hakkila, Hanko; Lahti; Pasila, Tullilaboratorio; Lentotulli

Outi Taskila

Petri Peippo

Itä-Suomi

Kotka, Hamina; Nuijamaa, Lappeenranta, Vainikkala; Parikkala, Niirala, Joensuu; Imatra, Vaalimaa

Esa Rika

Niina Taimela

Länsi-Suomi

Turku, Pori, Rauma; Tampere, Jyväskylä; Vaasa

Ulla Vehviläinen

Lea Kyrönlahti

Pohjois-Suomi

Oulu, Kuusamo, Vartius; Tornio; Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Näätämö, Raja-Jooseppi, Salla, Utsjoki/Polmak

Arto Leivo

Anne-Maria Puranen

Luottamusmiehet

Toimialue

Varsinainen

Luottamusmies

Varaluottamusmies

Helsingin tulli ja Lahti

 • Vuosaari, Länsisatama, Hakkila, Hanko

 • Lahti

Ari Suokas

Ari Suokas

Leena Riihelä

Leena Riihelä

Osastot

 • Pasila I: hallinto, valvonta ja tulli-laboratorio
 • Pasila 2: ulkomaankauppa- ja verotus

Tuija Nyman

Tuija Nyman

Hans Vikstedt

Hans Vikstedt

Lentotulli

 • Lentotulli

Juha Leskinen

Anssi Tolonen

Kotkan tulli

 • Kotka ja Hamina

Esa Rika

Anita Vilkki

Nuijamaan tulli

 • Nuijamaa, Lappeenranta, Vainikkala

Jan Siitonen

Anita Vilkki

Imatran tulli

 • Parikkala, Niirala, Joensuu

 • Imatra

Jukka Väistö

Johanna Silvennoinen

Anita Korhonen

Katri Velin

Vaalimaan tulli

 • Vaalimaa

Petri Hölsä

Niina Taimela

Turun tulli

 • Turku, Rauma
 • Tampere, Jyväskylä
 • Vaasa, Pori

Ulla Vehviläinen

Toni Haapakoski

Lea Kyrönlahti

Minnaleena Lehikoinen

Katja Mikkola

Tiina Kaivolahti

Tornion tulli

 • Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Näätämö, Raja-Jooseppi, Salla, Utsjoki/Polmak
 • Oulu, Kuusamo,Vartius
 • Tornio

Arto Leivo

Anne-Maria Puranen

Anne-Maria Puranen

Harri Helander

Lea Kyrönlahti

Lea Kyrönlahti

Lisätietoja:
Pääluottamusmies Kari Lehtinen kari.lehtinen@tulli.fi tai gsm 040 332 2248

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Ylimääräinen liittokokous Tikkurilassa - Tiedote 4/2017

Tullivirkamiesliiton ylimääräinen liittokokous pidettiin Tikkurilassa Sokos Hotel Vantaassa 13.3.2017. Kokous oli kutsuttu koolle käsittelemään liittohallituksen tekemää keskusjärjestöselvitystä ja päättämään jatkotoimista.

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen esitteli liittokokousedustajille tehtyä liiton keskusjärjestöselvitystä. Esityksessä kerrottiin Pardiaan ja sitä kautta suoraan liittoomme sekä jäsenistöömme vaikuttavista taustoista. Taustana läpi käytiin vuonna 2014 STTK:n ja SAK:n hotelli Tornissa pitämää salaista kokousta, koskien uutta keskusjärjestöhanketta ja sen vaikutuksia Pardiaan mm. jäsenliittoihin, talouteen ja tulevaisuuteen. STTK:n ja SAK:n keskusjärjestöhanke lopulta kariutui 1.6.2016, mutta seuraukset pardialaisessa kentässä eivät ole siihen pysähtyneet. Osa pardialaisista liitoista ovat parhaillaan tekemässä omia keskusjärjestöselvityksiä ja Pardia itse etsii järjestöllisiä kumppanuuksia.

Puheenjohtajan pitämässä esityksessä kuultiin 1.1.2017 Verohallintoon (VETO) siirtyneiden ja samalla liitosta eronneiden jäsenten vaikutus liiton talouteen. Esityksessä läpikäytiin myös vertailuja liittymisestä joko suoraan Akavaan tai eräiden Akavassa jo olevien akavalaisen jäsenliittojen kautta sekä otettiin kantaa, että miksi vaihtoehtona ei ole SAK/JHL. Tärkeinä arvoina olivat mm. edunvalvonnan ja liiton neuvotteluoikeuksien sekä edustuksien (Tullissa) säilyminen, jäsenen jäsenmaksun säilyminen 1 %:ssa ja liiton itsenäisyyden säilyminen.

Ylimääräinen liittokokous päätti seuraavat asiat:

1 Julkishallinnon Asiantuntijat ry Offentliga Sektorns Sakkunniga rf valtuutettiin tekemään Akava ry:lle ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:lle ennakkokyselyn jäsenyydestä (äänestys: 32 päätösesityksen puolesta, 4 vastaan, 1 tyhjä)

2 Julkishallinnon Asiantuntijat ry Offentliga Sektorns Sakkunniga rf valtuutettiin tekemään Akava ry:lle ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:lle jäsenhakemus, mikäli Akava ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ennakkopäätös jäsenyydestä on myönteinen

3 Tullivirkamiesliitto eroaa Palkansaajajärjestö Pardiasta, mikäli Akava ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry hyväksyy Julkishallinnon Asiantuntijat ry Offentliga Sektorns Sakkunniga rf:n jäsenhakemuksen.

Jotta yhteinen kattojärjestö (Julkishallinnon Asiantuntijat ry) voisi jättää ennakkokyselyn ja jäsenhakemuksen Akavan jäsenyydestä on myös Verovirkailijain liitto ry:n ja Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys ry:n tehtävä myönteiset päätökset em. päätöskohdista. Vaikka Julkishallinnon Asiantuntijat ry pääsisi jättämään hakemukset Akavaan, niin lopullisen päätöksen Akavan jäsenyydestä tekee vasta Akavan hallitus.

Verovirkailijain Liitto ry:llä on asiasta päättävä kokous 15.3.2017 ja Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys ry:llä (UHVY) on päättävä kokous 20.3.2017.

Keskusjärjestön mahdollinen vaihtaminen ei muuta Tullivirkamiesliiton nykyistä toimintaa millään tavalla! Kaikkien liittomme jäsenten etua ajetaan jatkossakin riippumatta koulutustaustasta tai asemasta. Jäsenten edunvalvonta, jäsenmaksu, liiton itsenäisyys, talous ja arvot, kuten puoluepoliittinen sitoutumattomuus säilyvät entisellään. Edustukset Tullin eri toimielimissä jatkuvat entiseen tapaan ja kaikki jäsenedut kuten lomapaikat, vakuutukset, työttömyyskassa jne. säilyvät.

Kokoukseen osallistui 37 yhdistysten valitsemaa edustajaa, 11 liittohallituksen jäsentä sekä liiton taloudenhoitaja ja sihteeri. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Äijälä, pöytäkirjasihteerinä Outi Hyytinen, teknisenä sihteerinä Anne Oikarinen, ääntenlaskijoina Maarit Laine ja Outi Taskila ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Tanhua ja Anssi Tolonen.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739