Liittohallituksen kokousinfo 13.6.2017 - Tiedote 12/2017

Akavan ja Tullivirkamiesliiton jäsenedut

Ammattiliitto AVAn jäsenenä Tullivirkamiesliiton jäsenet voivat nyt hyödyntää Akavan jäsenetuja. Järjestön jäsenyys oikeuttaa mm. alennuksiin monissa kotimaan lomakohteissa. Akavalaisten lomatoimintaa organisoi A-lomat, jonka lomamökit ovat akavalaisten käytössä jäsenhintaan. Jäsenedut löytyvät Akavan nettisivuilta uudesta Member+ jäsenetupalvelusta. Kun Tullivirkamiesliiton jäsen rekisteröityy palveluun ensimmäistä kertaa, hänen tulee valita valikosta omaksi liitokseen Ammattiliitto AVA.

Tullivirkamiesliiton omat jäsenedut, kuten matkustaja- ja matkatavaravakuutus, sekä Ifin kautta otetut edulliset vakuutukset ovat edelleenkin voimassa. Jäsenten käytössä on edulliset lomapaikat Tallinnassa, Rukalla ja Ylläksellä sekä liiton huoneisto Helsingissä.

Tullivirkamiesliiton jäsenkortit uusitaan ja niihin tulevat sekä AVAn ja Akavan logot. Uudet kortit tulevat postitse jäsenten kotiin ja ne ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Vanhat kortit ovat voimassa niin kauan, kunnes uudet kortit ovat saapuneet.

Tullivirkamiesliitto tilaa kaikille jäsenilleen vuodeksi 2018 Akavan kalenterit, jotka toimitetaan suoraan jäsenen kotiosoitteeseen. Osoitelähteenä käytetään liiton jäsenrekisteriä. Kalenteri sisältää edelleen liiton oman osuuden.

 

Luottamusasiat

Liittohallitus jatkoi toukokuun liittokokouksessa aloitettua keskustelua liiton lakimiespalveluista. AVAn jäsenistä Verovirkailijan Liitto on järjestänyt itse lakimiespalvelunsa, Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ostaa täyden palvelun lakimiesapua ja Tullivirkamiesliitto käyttää tarvittaessa tietyn lakitoimiston palveluja. AVAn hallituksessa käydään tulevassa elokuun kokouksessa keskustelua mahdollisista yhteisistä lakimiespalveluista.

Luottamusasioiden viemisestä eteenpäin lakitoimistoon päättää edelleenkin Tullivirkamiesliiton liittohallitus. Virkamieslain tulkintaan liittyvissä asioissa Tullivirkamiesliitto kysyy ensin Jukon kantaa lakimiespalvelujen hyödyntämisestä.

Tullin palkkausjärjestelmän uudistukseen liittyvien palkkojen tultua maksuun on tullut ilmi pari tapausta, jossa virkamiehelle on pidemmän ajan maksettu liikaa palkkaa esimerkiksi siksi, että tilitositelomakkeeseen on merkitty suurempi henkipisteiden määrä, kuin mitä kehityskeskustelussa on määritetty. Lain mukaan työantajan on perittävä liikaa maksettu palkanosuus takaisin, mutta takaisinmaksun aikataulusta voidaan sopia siten, että se on kohtuullinen. Työntekijän vastuulla on varmistaa, että palkkaa on maksettu oikein perustein. Tullivirkamiesliitto kehottaakin jäseniään tarkistamaan aina huolellisesti jokaisen palkkalaskelman ja ottamaan heti yhteyttä palvelussuhderyhmään, jos henkilö epäilee maksussa virhettä, tai hän on muuten epätietoinen palkanmaksun perusteista!

Juko järjestää loppuvuonna 2017 vielä kaksi luottamusmieskurssia valtionsektorille. Kurssit pidetään Imatralla 12.-14.9. ja Naantalissa 15.-17.11. Tullivirkamiesliiton kaikki luottamusmiehet tulkitaan JUKOssa uusiksi luottamusmiehiksi ja heille lähetetään kutsu ilmoituslinkkeineen peruskursseille. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava työnantajan verkkolaskutustiedot, jotka löytyvät Tullin Intrasta hakusanalla ”verkkolaskutusosoite”. Kullekin kurssille otetaan mukaan vain tietty määrä osallistujia, joten jos luottamusmies ei mahtunut mukaan haluamalleen kurssille, hänelle lähetään kutsu seuraaville kursseille niin kauan, että hän on käynyt kurssin.

 

Työsuojeluasiat

Tullivirkamiesliitto on lähettänyt Tullin hallinnolle selvityspyynnön eräiden Tullin työntekijöiden työstä johtuvasta internetin kautta käytävästä kiusaamisesta. Tullivirkamiesliitto edellyttää kirjeessään lisäksi, että Tulli laatii mahdollisimman pian työntekijöille ja esimiehille ohjeistuksen toimintatavoista em. kiusaamistapauksissa.

Helsingin Länsisatamassa on otettu käyttöön uusi terminaali T2, jossa on havaittu mm. tilajärjestelyistä ja tilapäisistä ajojärjestelyistä johtuvia tapaturmariskejä. Puutteiden korjaaminen on satamalaitoksen vastuulla ja asiaa käsitellään lähiaikoina pidettävässä kokouksessa.

 

Liiton koulutusyhdyshenkilö vaihtuu

Liiton koulutusyhdyshenkilönä toimii 1.7.2017 lukien Ulla Vehviläinen. Koulutustilaisuuksia järjestetään jatkossa AVAn, Akavan ja Jukon kautta.

 

Kansainväliset asiat

Rainer Lindholm osallistuu 22.6. Brysselissä pidettävään CESIn kokoukseen. Asialistalla ovat mm. Turkin tilanne, Euroopan tulevaisuus, sosiaaliset oikeudet, pakolaistilanne, unionin puolustus ja CESIn taloudellinen tilanne.

 

Liiton toimihenkilöiden kesälomat

Puheenjohtaja Jari Nieminen 1.-30.7.

varapuheenjohtaja ja tiedottaja Ulla Vehviläinen 17.7.– 13.8.

pääluottamusmies Kari Lehtinen 10.7.– 6.8.

sihteeri Liisa Kangassalo 19.-25.6. sekä 7. – 27.8.

Lomavastaava Tuula Paavilainen 26.6.– 24.7. Häntä tuuraavat Satu Silvan ja

Stina Tuomisto. Lomapaikkavaraukset ja tiedustelut tulee aina tehdä sähköpostitse tvml.lomapaikat@gmail.com.

Taloudenhoitaja Esa Annala on tavoitettavissa koko kesän ajan.

 

Seuraavat kokoukset

Tullivirkamiesliiton hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 5. syyskuuta, 19. lokakuuta, 15. marraskuuta ja 12. joulukuuta. Kokouspaikkana on liiton huoneisto Helsingissä.

 

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

 

Rukan ja Ylläksen ruska- ja vuodenvaihdeviikot jäsenten haettavissa - Tiedote 11/2017

Tullivirkamiesliiton Lapin lomapaikkojen vuoden 2017 ruskaviikot sekä vuodenvaihde 2017-2018 ilmoitetaan jäsenten haettaviksi. 

Ruskaviikkoja ovat viikot 36-37 ja niiden hinta on 220 euroa/viikko ja vuodenvaihdeviikot ovat viikot 52/2017 ja 1/2018 ja hinta 295 euroa/viikko. Hinnat ovat samat molemmissa lomakohteissa.

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi 15.6.2017 mennessä sähköpostilla tvml.lomapaikat@gmail.com Mikäli samalle viikolle ilmoittautuu useampi hakija, viikot arvotaan. Viikkojen saajille lähetetään vahvistus sähköpostilla 16.6.2017.

 Lapissa riittää tekemistä ja nähtävää myös kesällä! Nettikalentereista näet vapaat viikot.

Vuokrausaika on aina viikko ja vaihtopäivä lauantai, mutta varaustilanteen niin salliessa, voidaan sopia muustakin.

Katso lisätietoja www.tvml.fi/lomakohteet

www.ruka.fi

www.kuusamo.fi

www.yllas.fi

 

Tiedustelut
tvml.lomapaikat@gmail.com tai gsm 050 548 4078 (arki-iltaisin)

 

 

Poppius-apurahat liiton jäsenten haettavissa - Tiedote 10/2017

Tullivirkamiesliitto tukee Poppius-rahaston avulla jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä harkinnan mukaan jäsenten muitakin sivistystarpeita. Liittohallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa ja myös kieliopintokursseihin ulkomailla.

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi liitteineen 30.6.2017 mennessä mieluimmin sähköpostilla liisa.kangassalo@tulli.fi (postitse osoitteella Tullivirkamiesliitto r.y., PL 51, 00521 Helsinki). Merkitse sähköpostin aiheeksi (tai kirjekuoreen) sana Poppius. Liitä mukaan tarvittavat tositteet ja muista myös esittää haettava euromäärä!

Katso myös alla olevat Poppius-rahaston säännöt ja tarkemmat hakuohjeet.

Hakemukset käsitellään liittohallituksen kokouksessa elo-syyskuussa 2017 ja jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla.

 

Poppius-apurahan hakeminen

Sääntöjen mukaan myönnettävistä apurahoista päättää Tullivirkamiesliiton hallitus kaksi kertaa vuodessa. Apurahan hakemisesta ilmoitetaan jäsenistölle

Tullivirkamiesliiton tiedotteella ja liiton internet-sivulla. Erityisestä syystä apurahaa voidaan myöntää muulloinkin.

Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä:

1)hakijan täydelliset henkilötiedot ja jäsenyhdistys

2) apurahan käyttötarkoitus mahdollisine suunnitelmineen ja ohjelmineen

3) ajankohta, johon mennessä apuraha aiotaan käyttää

4) haettavan apurahan suuruus sekä tiedot siitä, onko hakenut ja saanut apurahaa tai muuta tukea muualta samaan käyttötarkoitukseen.

Apurahaa haetaan vuosittain kesäkuun ja joulukuun loppuun mennessä.

 

Poppiusrahaston säännöt

1 § Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Tullivirkamiesliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä muutenkin edistää ja tukea jäsenten sivistystarpeita.

2 § Tarkoituksen toteuttamiseksi Tullivirkamiesliitto ry:n hallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa sekä kieliopintokursseihin myös ulkomailla.

3 § Rahaston alkupääoma oli rahastoa perustettaessa kymmenentuhatta (10 000) markkaa. Rahaston arvosta voidaan jakaa apurahoina vuosittain enintään kymmenen (10) prosenttia. Rahastoon voidaan siirtää vuosittain tulo- ja menoarviossa mahdollisesti varattu määräraha. Rahasto voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Rahaston sääntöjen mukaisesti huomioidaan lahjoittajien mahdollisesti määrittelemät käyttötarkoitukset.

4 § Apuraha haetaan Tullivirkamiesliitto ry:n hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti pääsääntöisesti etukäteen ennen apurahan käyttötarkoituksen päättymistä.

5 § Apurahaa voidaan myöntää samaan tarkoitukseen vain yhden kerran. Apurahaa ei voida myöntää samalle hakijalle kuin joka kolmas (3) vuosi.

6 § Apurahaa ei saa siirtää toiselle henkilölle. Apurahan saajan tulee kahden (2) kuukauden kuluessa käyttötarkoitukseen liittyneen toimenpiteen päättymisestä antaa Tullivirkamiesliitto ry:n hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Jos selvitystä ei anneta, apurahan saaja on velvollinen palauttamaan maksetun apurahan Tullivirkamiesliitto ry:lle. Tullivirkamiesliitto ry:llä on vapaa oikeus käyttää omissa tarkoituksissaan tehtyä selvitystä.

7 § Apurahaa ei myönnetä Tullivirkamiesliitto ry:n eläkeläisjäsenille.

 

Lisätietoja sihteeri Liisa Kangassalo liisa.kangassalo@tulli.fi tai gsm 040 500 9926