Poppius-apurahan hakeminen

1. Sääntöjen mukaan myönnettävistä apurahoista päättää Tullivirkamiesliiton hallitus kaksi kertaa vuodessa. Apurahan hakemisesta ilmoitetaan jäsenistölle Tullivirkamiesliiton tiedotteella ja liiton internet-sivulla. Erityisestä syystä apurahaa voidaan myöntää muulloinkin.

2.  Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä

     1) hakijan täydelliset henkilötiedot ja jäsenyhdistys

     2) apurahan käyttötarkoitus mahdollisine suunnitelmineen ja ohjelmineen. Ilmoita myös haettava euromäärä!

     3) ajankohta, johon mennessä apuraha aiotaan käyttää

     4) haettavan apurahan suuruus sekä tiedot siitä, onko hakenut ja saanut apurahaa tai muuta tukea muualta samaan käyttötarkoitukseen.

3. Apurahaa haetaan vuosittain kesäkuun ja joulukuun loppuun mennessä.

Hakemukset liitteineen tulee lähettää pääsääntöisesti sähköpostilla liisa.kangassalo@tulli tai osoitteella: Tullivirkamiesliitto ry, Hallitus, PL 235, 00101 Helsinki. Kuoreen tunnus "Poppius".