Ilmoittautuminen JUKOn luottamusmiestehtäviin on alkanut - Tiedote 12/2019

Luottamusasiat

Tulli työnantajana, JUKO ry:n järjestöt ja Tulliliitto ry ovat 2.9.2019 allekirjoittaneet uuden luottamusmiessopimuksen. Uusi 3-vuotinen luottamusmieskausi alkaa 1.10.2019. Ilmoittautuminen pääluottamusmieheksi ja muihin luottamustehtäviin on alkanut ja ilmoittautumisaikaa on 19. syyskuuta asti. Kaikki yhdistykset ovat saaneet ilmoittautumista koskevan tiedotteen, ilmoituslomakkeen sekä tiedon vaalipaikoista ja vaalien ajankohdista.

Varsinaiset vaalit järjestetään, jos samaan luottamustehtävään on enemmän kuin yksi hakija.  Jos hakijoita on vain yksi, luottamusmies valitaan sopuvaaleilla paikallisissa vaalikokouksissa. Pääluottamusmiehen valitsee vaalikokous, johon kuluu Tullivirkamiesliiton, Tullin akavalaisen yhdistyksen ja JUKOn kuuluvien muiden liittojen Tullissa työskenteleviä edustajia.

 

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Liitteet:

Tullin luottamusmiesvaali 2019 - ehdokasasettelu- ja vaalikokousilmoitus (docx, 14 kt)

Päätoimisen JUKOlaisen pääluottamusmiehen rekrytointi-ilmoitus (docx, 26 kt)

Ilmoittautuminen JUKON luottamusmieheksi (docx, 13 kt)

Alue- ja paikallisluottamusmies alueet ja toimipaikat (docx, 16 kt)

Vaaliohje (pdf, 43 kt)

Tullivirkamiesliiton liittohallituksen kokous 15.8.2019 - Tiedote 11/2019

Luottamusasiat

Luottamusmiesorganisaatio

Järjestöt ovat päässeet hallinnon kanssa sopimukseen uudesta luottamusmiesorganisaatiosta. Luottamusmiessopimus allekirjoitetaan elokuun loppuun mennessä. Tullivirkamiesliitolla, Tullin Akavalaisilla ja muilla Tullissa työskentelevillä jukolaisilla tulee olemaan yhteinen luottamusmiesorganisaatio, jossa on päätoiminen pääluottamusmies, 5 alueluottamusmiestä ja 15 paikallista luottamusmiestä varahenkilöineen. Uusi luottamusmieskausi alkaa 1.10.2019. Vaalit järjestetään syyskuussa. Kaikki jukolaiset liitot tulevat saamaan luottamusmiesvaalien järjestämistä koskevan kirjeen. Yhdistysten edustajien kannattaa viimeistään tässä vaiheessa kartoittaa kaikki ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita jatkamaan luottamustehtävässä tai toimimaan uusina luottamusmiehinä omalla alueellaan. Tuleva luottamusmiesten toimikausi on 3-vuotinen.

Luottamusmiespäivät 16.10.2019

Tullivirkamiesliitto järjestää 16. lokakuuta 2019 Sokos Hotelli Vantaalla luottamusmies-päivät yhdessä Verovirkailijan Liiton ja Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen kanssa. Alun perin suunnitellusta toisesta päivästä päätettiin luopua, koska uudet luottamusmiehet aloittavat vasta lokakuun alusta, eikä esim. jaksotyötä tekevien työvuoroihin olisi tällä aikataululla enää voinut vaikuttaa. Luottamusmiespäivään 16.10. saavat osallistua kaikki uuteen yhteiseen luottamusmiesverkostoon valitut henkilöt.  Tullivirkamiesliiton oma luottamusmiespäivä tullaan järjestämään joko loppuvuodesta 2019 tai vuoden 2020 alkupuolella.

Jukon luottamusmiespäivät 8.– 9.10.2019

Kutsu 8.-9.10.2019 Porvoossa Haikon kartanossa 8.–9.10.2019 järjestettäville Jukon luottamusmiespäiville on tullut elokuun alussa ja ilmoittautumaan pääsee tässä vaiheessa ainoastaan varasijalle. Tullivirkamiesliiton kannalta ilmoittautumisia rajoittaa se, että uudet luottamusmiehet valitaan vasta syyskuussa.

Palkkauksen henkilökohtaisen osan pisteytys

Idässä mm. Kotkassa ja Vaalimaalla muutama henkilö on hakeutunut hoitamaan Sähköisen palvelukeskuksen tehtäviä. Tehtävän alkaessa ko. henkilöiden palkkauksen henkilökohtaisen osan pisteitä laskettiin ilman, että pisteiden laskua perusteltiin keskustelulomakkeessa. Ensin työantajataho ilmoitti syyksi, että Spakessa keskiarvo on alempi kuin tehtävään siirtyneiden henkilöiden pisteet. Sittemmin perusteluksi mainittiin työtehtävien muuttuminen vaativammaksi. Henkilöitä huolettaa palkkauksen kehitys kahden vuoden päästä, jolloin palkkauksen takuuosa poistuu. Asia otetaan esille hallinnon kanssa.

VES-asiat

Ves-neuvottelukierros

Vientiteollisuus aloittaa syksyn neuvottelukierroksen. Valtion sopimus päättyy 31.3.2020, joten neuvottelut alkavat vähitellen muiden ratkaisuja seuraamalla.

Palkkatyöryhmä 18.6.2019

Palkkatyöryhmässä vahvistettiin mm. Nuijamaan ja Vaalimaan vuoroesimiesten tasoksi 12. Työntekijöiltä liitto on saanut viestiä, että tason pitäisi olla korkeampi, koska kahden aseman mallissa tulee hoidettavaksi uusia tehtäviä. Liitto on vienyt asiaa eteenpäin. Hallinnon näkemyksen mukaan tehtävä ei muutu ja taso on vuoroesimiehillä 12. Palkkausjärjestelmän periaatteiden mukaan vaativuustasoon ei vaikuta saman tasoisten tehtävien määrä. Sen sijaan, jos henkilö tekee vähintään 5 prosenttia ylemmän vaativuustason tehtäviä, tämä korottaa vaativuustasoa yhdellä tasolla. Kokouksessa vahvistettiin myös osan Postitullin tason 7 tehtävien korotus tasolle 8 ves-neuvotteluissa sovitun mukaisesti.

YT-asiat

Työsuojelun keskustoimikunta 19.6.2019

Kokouksessa käytiin läpi mm. sairauspoissaoloihin liittyviä tilastoja. Tilastoista eivät käy ilmi pitkät poissaolot, joita on suhteellisen paljon ja jotka vaikuttavat tilastoihin. Todettiin, että pitkät poissaolot pitäisi saada eroteltua tilastoissa. Työterveyssopimus päättyy vuoden lopussa ja työterveyspalvelut kilpailutetaan valtakunnallisesti.

Tullivirkamiesliitto toi esille ns. kolmikantaneuvotteluihin liittyvän asian. Liitto esitti, että jatkossa työterveyshuollon kutsuissa verkostopalaveriin olisi mainittu, ao. tilaisuuden luonne ja mahdollisuus ottaa mukaan luottamusmies tai tukihenkilö.

Tullitoimipaikkojen tilanne

Lahdessa järjestettiin uusien toimitilojen tupaantuliaisia 14. kesäkuuta. Puheenjohtaja Jari Nieminen osallistui tilaisuuteen. Henkilöstö on erittäin tyytyväinen tiloihin, jotka ovat toimivat ja sijainniltaan erinomaiset.

Poppius-apurahat

Liittohallitus myönsi opintoihin liittyvää Poppius-apurahaa kaikille kolmelle hakijalle yhteensä 1300 euroa.

Liiton taloudellinen tilanne

Liittohallituksen toteuttamat säästötoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta ja liiton talous on kohentunut huomattavasti.

Palaute liittokokouksesta

Tullivirkamiesliitto teetätti webropol-kyselyn yksipäiväisestä liittokokouksesta siihen osallistuneille. Pääosin palaute oli hyvin myönteistä. Kokouspaikka miellytti lähes kaikkia. Kritiikkiä annettiin mm. aikaisesta alkamisajankohdasta, kiirehtimisestä asioiden käsittelyssä ja vähäisestä mahdollisuudesta verkostoitumiseen. Liittohallitus ottaa huomioon esitetyt epäkohdat.

Liiton lomakohteet

Liittohallitus päätti pitää liiton lomakohteiden vuokraushinnat ennallaan.

If-matkavakuutuksen matkatavaraosuuteen tulee liiton maksettavaksi 2 prosentin hinnankorotus, mutta liittohallitus päätti, että matkatavaravakuutus säilytetään edelleen. Matkavakuutus on yksi liiton hyvistä jäseneduista.

Rukan kiinteistössä alkaa pian ulkomaalaus, joka saattaa jonkin verran haitata siellä lomailevia. Maalauksen aikaan Rukan kiinteistön vuokranneille annetaan vuokranalennusta, tai mahdollisuus perua tehty varaus kuluitta.

Kiinteistöyhtiön Ylläksellä teettämä remontti on hieman viivästynyt, sillä siinä on ilmennyt ennalta arvaamattomia lisätöitä. Liitto jatkaa remontin teettämistä sisätiloihin, jonne rakennetaan mm. uusi varaava takka, tehdään lattialämmitys ja korjataan puulattia.

Taloyhtiöltä tulleen aloitteen pohjalta kartoitetaan hissin rakentamista liiton Helsingin huoneistoon.

Tallinnan huoneistossa on korjattu saunan kiukaan kiinnitys. Pesuhuoneeseen ja saunaan tullaan myöhemmin teettämään remontti. Liiton huoneistoon, yläkerran parvekkeen aiheuttaman kosteusvaurion tuottamat vahingot on jo aiemmin korjattu. Taloyhtiön suunnitelmissa on nyt korjata vahinkoa aiheuttanut parveke, jotta jatkossa vesivahingoilta vältyttäisiin.

Kansainväliset asiat

CESIn hallituksen Brysselissä 26. kesäkuuta järjestettyyn kokoukseen osallistui Rainer Lindholm. Kokouksessa keskusteltiin mm. Brexit vaikutuksesta Eurooppaan ja erilaisista huolenaiheista kuten julkisen alan kilpailutuksista, työntekijöiden kohtelusta, väkivallan uhasta, yksityistämisestä ja työolosuhteista eri palvelualoilla. CESI keskittyy tänä vuonna eri projekteihin, joiden teemoina ovat työturvallisuus, sosiaaliset etuudet ja uudet oikeudet työntekijöille.

CESIn pääsihteeri Klaus Heeger tulee syksyllä vierailulle Suomeen. Ajankohta on vielä avoin.

NTOn kokous järjestetään 11.-12. syyskuuta Tukholmassa. Kokoukseen osallistuvat Rainer Lindholm ja Jari Nieminen.

Keskusjärjestöasiat

Maan hallituksen ja järjestöjen tapaaminen 19.6.2019

Säätytalolla järjestettyyn tapahtumaan osallistui puheenjohtaja Jari Nieminen.

JUKOn turvallisuusjaosto 15.8.2019

Kokous osui päällekkäin TVML:n liittohallituksen kokouksen kanssa. Kokouksessa yhtenä aiheena työ- ja matka-aikaan liittyvä problematiikka, joka koskee kaikkia julkisen sektorin virkamiehiä. JUKOn turvallisuusjaostossa jäseninä ovat mm. Suomen poliisijärjestöjen liitto (SPJL), Upseeri- ja Päällystöliitto.

VAKAVAn henkilöstöpäivä 16.8.2019

Vakava järjesti liittojen toimihenkilöille henkilöstöpäivän Tikkurilan Heurekassa.

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

 • 18.9.2019
 • 15.10.2019
 • 16.10.2019 luottamusmiespäivät
 • 15.11.2019
 • 10.12.2019
 • 14.-16.4.2020 liittohallituksen kevätseminaari

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Liittohallituksen kokous 12.6.2019 - Tiedote 10/2019

Luottamusasiat

Luottamusmiesorganisaatio

Järjestöt ovat jatkaneet hallinnon kanssa neuvotteluja uudesta luottamusmiesorganisaatiosta. Tarkoituksena on saada Tullivirkamiesliitolle ja Tullin Akavalaiselle yhdistykselle yhteinen luottamusmiesorganisaatio ja yhteinen päätoiminen pääluottamusmies. Uusi luottamusmieskausi alkaisi 1.10.2019. Vaalit pyritään pitämään hyvissä ajoin ennen tätä, mahdollisesti elo-syyskuun taitteessa, jotta uudet luottamusmiehet voivat ilmoittautua tuleviin koulutuksiin ja tapahtumiin, ja jaksotyössä olevat pystyvät huomioimaan tapahtumat työvuoroluettelossa.

Luottamusmiespäivät 16.–17.10.2019

Tullivirkamiesliitto järjestää 16.–17. lokakuuta 2019 Helsingin seudulla luottamusmiespäivät, joista ensimmäinen päivä on Ammattiliitto AVAn jäsenliittojen kanssa yhteinen. Päiville saavat osallistua myös Tullin Akavalaisten uudet luottamusmiehet. Koska luottamusmiespäivät ovat melko pian uuden luottamusmieskauden alettua, niiden jäsenten, jotka aikovat ilmoittautua luottamusmiesehdokkaiksi, uusina tai vanhoina luottamusmiehinä, kannattaa jo nyt merkitä päivämäärä kalentereihinsa!

VES-asiat

Palkkatyöryhmä 7.5.2019

Palkkatyöryhmässä käydään läpi ne tehtävänkuvaukset, joihin tulee korotus virastoeräneuvottelujen sopimustuloksen mukaisesti. Nyt käsittelyssä olivat Sähköisen palvelukeskuksen tehtävänkuvaukset. Seuraavassa kokouksessa käsitellään johtokeskuksen ja postiselvityksen tehtävänkuvaukset. Palkkatyöryhmässä tarkasteltiin myös henkilökohtaisen palkanosan käyttäytymistä eri osastoilla. Palkkausjärjestelmämuutoksen jälkeen, jolloin kokemusosasta luovuttiin, takuuosalle joutui joillain osastoilla monia henkilöitä. Takuuosalla olevien määrä on siitä lähtien tasaisesti vähentynyt.

Ves-neuvottelut

Järjestöt ovat kartoittaneet tavoitteensa seuraavalle, 1.4.2020 alkavalle sopimuskaudelle. Tullivirkamiesliitto on vienyt omat, liittokokouksessa hyväksytyt tavoitteensa Ammattiliitto AVAan, josta ne ovat edenneet JUKOon.

YT-asiat

Hallinnon ja puheenjohtajien tapaaminen 3.6.2019

Tapaamisessa käsiteltiin toimipaikkaosaston johtamisrakennetta, työajan käyttämistä erilaisissa lääkärikäynneissä sekä rikostorjunnan ja valvonnan tehtävissä voimankäyttövälineisiin liittyvää kunnossapitovelvoitetta.

Henkilöstöhallinto on laatinut täsmentävät ohjeet ja toimintamallit työajan käyttöön erilaisissa lääkärinkäynneissä ja työterveyshuoltoon liittyvissä tilanteissa. Ohjeissa ei sinänsä ole mitään uutta, vaan siinä on haluttu täsmentää virkaehtosopimuksen mukaisesti tilanteet, joissa em. käynteihin voi, tai ei voi käyttää työaikaa.

Tullimiehen voimankäyttöön liittyvä määräys (28.11.2017) nojautuu säädöspohjaan ja viranomaistoiminnan yleisiin periaatteisiin. Käytännössä se koskee rikostorjunnassa ja valvonnassa työskenteleviä henkilöitä, joilla on velvollisuus kantaa voimankäyttövälineitä. Tullimies voi käyttää voimankäyttövälineitä vain, jos hän on saanut siihen liittyvän koulutuksen ja suorittanut välineiden käyttöön liittyvän tasokokeen ja mahdollisen kuntotestin. Tullin hallinnon kanssa on keskusteltu nykyisten työntekijöiden osalta mahdollisuudesta siirtymäaikaan, mutta se ei ole säädöspohjan vuoksi mahdollista.

Tullivirkamiesliitto on saanut yhteydenottoja henkilöiltä, jotka eivät ole läpäisseet kuntotestiä, mistä syystä heidät on siirretty toisiin tehtäviin. Jos sinulle tulee kutsu työterveysneuvotteluun, sinulla on oikeus ottaa neuvotteluun mukaan luottamusmies tai tukihenkilö. Sinulle tulee etukäteen ilmoittaa mihin tilaisuuteen (työterveysneuvotteluun) olet työterveydenhuoltoon kutsuttuna.

Hallinto on nyt laatinut toimintamallin tilanteisiin, joissa joudutaan etsimään korvaavaa työtä henkilölle, joka ei ole läpäissyt voimankäyttövälineineiden kantamiseen liittyvää kuntotestiä uusinnankaan jälkeen. Jos henkilö ei läpäise kunnossapitovelvoitteeseen liittyvää kuntotestiä, hänelle laaditaan työterveyshuollossa suunnitelma työkunnon kohottamiseksi ja varataan mahdollisuus työkunnon kohottamiseen sekä uusintatestiin viimeistään kuuden kuukauden päästä. Mikäli henkilö ei sittenkään läpäise kuntotestiä, käynnistetään muutoskeskustelut korvaavasta työstä, jota etsitään ensisijaisesti henkilön omasta toiminnosta tai yksiköstä. Jos henkilölle ei ole tarjota muita tehtäviä, hänet ohjataan uudelleen koulutukseen tai virkavapaalle työterveyshuollon ja Kevan kautta. Jos ao. työssäkäyntialueelta ei löydy henkilölle muita tehtäviä, kartoitetaan tehtävät muilta alueilta.

Jos muualta kuin työssäkäyntialueelta löytyy sopivia tehtäviä, mutta henkilö kieltäytyy siirtymästä muualle, aloitetaan prosessi virkasuhteen päättämiseksi. 

Liittohallitus keskusteli vilkkaasti kuntotestiin liittyvästä asiasta ja tärkeimmäksi siinä nousi työturvallisuusnäkökohta. Liiton hallituksen mielestä ei voida lähteä siitä ajattelutavasta, että henkilö voisi työskennellä voimankäyttövälineitä edellyttävässä tehtävässä, jos hänellä ei ole siihen tarvittavia valmiuksia.  Kyseessä on ennen kaikkea paitsi henkilön itsensä, myös hänen työparinsa ja muiden uhkaavaan tilanteeseen joutuvien henkilöiden työturvallisuus! Syynä kykenemättömyyteen käyttää voimankäyttövälineitä voi olla kuntotestin lisäksi myös esim. tilapäinen sairaus, joka estää välineiden käytön.

Kunnon ylläpitämiseen on satsattava jatkuvasti ja lisääntyvässä määrin henkilön ikääntyessä. Rikostorjunnassa ylläpitokoulutuksiin on panostettu paremmin kuin valvontapuolella, mutta ilmiselvästi koulutustilaisuuksia ei ole riittävästi. Mahdollisuuksia työajalla tapahtuviin voimankäyttöharjoituksiin tulee tarjota säännöllisesti kaikille niille, joita kunnossapitovelvoite koskee riippumatta siitä, missä kyseinen henkilö työskentelee. Nyt harjoitusmahdollisuudet ja -aikataulut ovat todella kirjavat; isoissa taajamissa mahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin esim. pohjoisessa. Voimankäyttökouluttajia pitää olla riittävästi. Jos kuitenkin käy niin, ettei henkilö ahkerasta harjoittelusta huolimatta läpäise testiä, tulee huolellisesti kartoittaa, löytyykö omasta yksiköstä tai osastolta muita tehtäviä, joissa henkilön osaamista ja kokemusta voidaan hyödyntää.

Työsuojelun keskustoimikunta 15.5.2019

Kokouksessa käytiin läpi mm. VM Baron tutkimustuloksia ja poissaolotilastoja. Työterveyssopimus päättyy vuoden lopussa ja työterveyspalvelut kilpailutetaan valtakunnallisesti. Pohjoiseen on suunnitteilla Chat-lääkäripalvelu.

Tullitoimipaikkojen tilanne

Lahden tilanteen ratkettua kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla ollaan siinä vaiheessa, että siellä työskentelevien uusien toimitilojen tupaantuliaisia vietetään perjantaina 14. kesäkuuta. Puheenjohtaja Jari Nieminen osallistuu tilaisuuteen.

Keskusjärjestöasiat

AVAn hallituksen kokous 16.5.2019

Akavan liittokokous 20.5.2019

Jari Nieminen osallistui em. kokouksiin, joissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja suunniteltiin tulevaa toimintaa.

 
Liiton toimihenkilöiden kesälomat

Puheenjohtaja Jari Nieminen 8.7.–4.8.

Varapuheenjohtaja Ulla Vehviläinen 24.–30.6. ja 15.7.–11.8.

Pääluottamusmies Kari Lehtinen 8.7.–4.8.

Sihteeri Liisa Kangassalo 17.–20.6., 22.–26.7. ja 19.–30.8.

Lomapaikkavastaava Leena Lehto 1.7.–26.7.

 Huom!      

Lomapaikkavarauksia ei oteta vastaan 22.–26.7. välisenä aikana! Liisa Kangassalo hoitaa lomapaikkavaraukset 1.–19.7. Varaukset ja tiedustelut sähköpostilla tvml.lomapaikat@gmail.com, kiireellisissä tapauksissa soita 050 548 4078.

 
TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset
 • 15.8.2019
 • 18.9.2019
 • 15.10.2019
 • 16.–17.10.2019 luottamusmiespäivät
 • 15.11.2019
 • 10.12.2019

Tullivirkamiesliitto toivottaa kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein lämmintä  ja rentouttavaa loma-aikaa!

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739