Liittohallituksen kokous 12.6.2018 - Tiedote 12/2018

Liikunta- ja kulttuurietu - ePassi

Olethan muistanut hyödyntää työnantajan tarjoaman liikunta- ja kulttuuriedunSivun kuva? Jos et vielä ole tehnyt niin, voit käyttää etusi esimerkiksi useissa kesätapahtumissa. Henkilökohtaisen edun verovapaa arvo on 50 euroa vuodessa ja sen voi käyttää sopimustoimittajan ePassin liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjoavien sopimuskumppanien toimipisteissä. Tullin Intrasta löydät tarkemmat tiedot edusta ja ePassista.

Valvontaosaston kuulumiset

Ennen kokouksen alkua valvontajohtaja Mikko Grönberg kertoi Tullivirkamiesliiton kutsumana osastonsa kuulumiset. Osastolla on käynnissä mittavia tietojärjestelmähankkeita, jotka valmistuttuaan tuovat Tulliin aivan uudenlaista tekniikkaa ja jotka samalla edellyttävät käyttäjiltä uutta osaamista ja valmiutta käyttää laitteita. Valvontatoimessa hyödynnetään tulevaisuudessa myös tekoälyä, jonka pilotoinnissa on saavutettu lupaavia tuloksia.

Valvontahenkilöstön työturvallisuuden parantamiseen on panostettu monella eri tavalla ja johtamista on kehitetty mm. ottamalla käyttöön operatiivinen esimieskoulutus, jonka kaikki esimiehet suorittavat. Tärkeänä osana työturvallisuutta on henkilökohtainen kunnossapitovelvoite, johon on koettu tarvetta myös muissa kuin Riton tehtävissä. Erilaisiin uhkiin varaudutaan uusilla välineillä ja lisäämällä viranomaisyhteistyötä.

VES-virastoerän kohdentaminen

Tullissa saavutettiin määräaikaan 15.5. mennessä työnantajan ja henkilöjärjestöjen kesken neuvottelutulos virkaehtosopimukseen liittyvän virastoerän kohdentamisesta. Kesäkuussa 2018 voimaan tulleella ensimmäisellä 0,6 prosentin virastoerällä korjattiiin mm. tiettyjen tehtävien palkkakuoppia ja kohdennettiin jokaiselle vaativuustasolle pieni euromääräinen korotus. Ensimmäisen virastoerän korotukset maksetaan heinäkuun palkkauksen yhteydessä. Työnantajaosapuoli ja yksi henkilöjärjestö olisivat halunneet, että nyt päättyneellä neuvottelukierroksella olisi jaettu myös 1.4.2019 voimaan tuleva toinen, 0,75 prosentin virastoerä, mutta lopulta sovittiin, että toisen erän jakoperusteista neuvotellaan erikseen.

Hallinnon ja liittojen puheenjohtajien yt-kokous 7.6.2018

Kokouksessa käytiin läpi Spake-työryhmän raporttia. Työryhmä käsitteli tehtävää viidessä kokouksessa. Toimipaikkojen nykytilanteen kartoittamiseksi toteutettiin myös tutustumiskäynnit Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran tulleihin 8.-12.5.2018 sekä Kotkan tulliin 16.5.2018. Lisäksi itärajan toimipaikoille tehtiin kyselytutkimus valmiuksista ottaa vastaan Spaken tehtäviä. Tiettyjä Spaken tehtäviä on tarkoitus siirtää itärajan tullitoimipaikoille, sillä Spaken nykyisistä toimipaikoista etenkin Helsingissä ja Turussa jää lähivuosina paljon henkilöitä eläkkeelle ja eläköitymistä korvataan vain osittain ja harkitusti. Työryhmä esittää, että Spaken tehtäviä siirretään Vaalimaalle perustettavaan toimipisteeseen ja tehtäviä voidaan jatkossa tehdä myös työntekijän fyysisen toimipisteen sijaitessa muulla itäisen alueen toimipaikalla.

Yt-kokouksessa nostettiin esiin Kotka, josta asiakaspalvelu mahdollisesti loppuu 1.4.2019 sekä Tornio, jossa on koettu huolta Spaken toimipisteen puolesta. Keskustelua herätti myös itään siirrettävien tehtävien palkkaus. Itään on tarkoitus laittaa elokuussa hakuun 5-6 käsittelijän ja yhden esimiehen tehtävät, joihin valitut aloittavat perehtymisen Spaken sanomakäsittelyn tehtäviin syksyn 2018 aikana. Uuden toimintamallin suunnitellaan alkavan jo 1. joulukuuta 2018.

Tullijohdon neuvottelupäivät 22.-24.5.2018 M/S Viking Mariella

Tullivirkamiesliiton liittokokouksen takia puheenjohtaja Jari Nieminen osallistui vain kahteen ensimmäiseen kokouspäivään. Nieminen kuvaili päivien tunnelmaa mukavaksi ja leppoisaksi. Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen avasi päivät toteamalla, että Tulli on saavuttanut sille asetetut tulostavoitteet. Huolta aiheuttaa sairauspoissaolot, jotka ovat kasvaneet. Näissäkin luvuissa on suuria eroja eri toimipaikkojen välillä ja niiden syyt on saatava selville, jotta tilanne saadaan paranemaan. Pienissä toimipaikoissa on niin ohut miehitys, että sairauspoissaoloihin ei yksinkertaisesti ole varaa. VM-Baro kyselyssä Tullin tulokset ovat edellisestä kyselystä hieman parantuneet, mutta ne ovat yhä alle valtion keskiarvon.

Neuvottelupäivillä kuultiin mm. seuraavat eri asiantuntijoiden esitykset: ”Winds from the digital Banking & Insurance world”, ”Toiminnan kehittäminen EFQM-mallin avulla”, ”Ajankohtaista EU:sta ja Venäjältä”, sekä Ruotsin Tullin ajankohtaiskatsaus.

Tullin esimiesten ajankohtaispäivä 5.6.2018

Jari Nieminen osallistui liiton edustajana päiville, joissa käsiteltiin osittain samoja asioita kuin tullijohdon neuvottelupäivilläkin. Pääjohtaja totesi omassa avauspuheenvuorossaan, että esimiesten on kuunneltava alaisia. Lisäksi pääjohtaja kannusti kaikkia tullilaisia innovoimaan ja tuomaan esille omaan työhön liittyviä kehitysehdotuksia. VM Baro kyselytutkimuksista Tullin sisäinen tarkastaja totesi, että häirintään on aina esimiesten puututtava. TVML:n pääluottamusmies kommentoi liittohallituksen kokouksessa, että jos todella halutaan puuttua häirintätapauksiin, niitä selvittämässä pitäisi olla joku ulkopuolinen taho. Varsinkin, jos häiritsijä on esimiesasemassa, kynnys tapauksen viemiseksi eteenpäin on usein liian korkea.

JUKOn valtion luottamusmiespäivät M/S Viking Mariella 30.5.-1.6.2018

Jari Nieminen ja Ulla Vehviläinen osallistuivat Tullivirkamiesliiton edustajana luottamusmiespäiville ja Esa Alm, Tiina Aalto ja Pirjo Nyberg Tullin Akavalaisen ryhmittymän edustajina. Koulutuspäivien ohjelma käsitti mm. neuvottelutaitoa, vaikuttamista, vuorovaikutusta, uutta ves-sopimusta ja neuvottelukierroksen arviointia, sekä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Lisäksi kuultiin selostus muutamasta kesken olevasta luottamusmiestapauksesta.

Keskusjärjestöasiat
AVAn hallitus

Ammattiliitto AVAn hallitus ei ole kokoontunut, mutta Verovirkailijain Liiton, Tullivirka-miesliiton ja Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistyksen puheenjohtajat ovat tavanneet ja keskustelleet AVAn tulevaisuudesta ja kehittämisestä sekä suunnitelleet tulevaisuusseminaaria. Seminaari järjestetään 22. - 24. elokuuta Berliinissä ja siihen osallistuvat AVAn puheenjohtaja ja hallitus sekä Anna Merikari sihteerinä. Suunnitelmissa on lisäksi käynti Saksan suurlähetystössä ja Saksan ammattiyhdistystoimijoiden tapaaminen.

JUKOn liittokokous

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn liittokokous järjestettiin 28. touko-kuuta. Nopeasti läpi viedyssä kokouksessa kuultiin JUKOn hallituksen ajankohtaiskatsaus ja puheenjohtaja Olli Luukkasen esitys mm. palkan ostovoiman kehityksestä ja säännöllisen työajan ansioiden muutoksesta.

Kansainväliset asiat

Seuraava Cesin hallituksen kokous on 15. kesäkuuta Brysselissä. Tullivirkamiesliiton edustaja ei osallistu kokoukseen.

NTO:n kokoukseen Tanskassa Århusissa 24. - 25. syyskuuta osallistuvat Rainer Lindholm ja Jari Nieminen.

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset
  • 6. syyskuuta 2018
  • 2. lokakuuta 2018
  • 8. marraskuuta 2018
  • 13. joulukuuta 2018
TVML:n yhteistoimintapäivät

Yt-päivä pidetään Helsingissä yksipäiväisenä joko 19. tai 20. marraskuuta 2018.

TVML:n liittokokous 2019

Toimintasuunnitelman mukaisesti ensi vuoden liittokokous järjestetään yksipäiväisenä, sillä kokous ei ole vaalikokous. Liittokokouksen ajankohdaksi on alustavasti sovittu 25. toukokuuta 2019 ja kokouspaikka on Helsingissä.

Tullivirkamiesliiton toimihenkilöiden kesälomat
  • puheenjohtaja Jari Nieminen 9. heinäkuuta – 29. heinäkuuta
  • varapuheenjohtaja Ulla Vehviläinen 19.-24. kesäkuuta ja 16. heinäkuuta - 12. elokuuta
  • sihteeri Liisa Kangassalo 15.-24. kesäkuuta ja 30.heinäkuuta - 26. elokuuta
  • pääluottamusmies Kari Lehtinen 9. heinäkuuta – 5. elokuuta
  • lomapaikkavastaava Leena Lehto 2.-29. heinäkuuta (Liisa Kangassalo tuuraa)

 

Työttömyyskassa JATTK:n kesäaika

Työttömyyskassan puhelinpalvelu toimii kesäaikana tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 - 11.30.

 

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Lomapaikkavastaava vaihtuu

Lomapaikkavastaava vaihtuu

Tullivirkamiesliiton lomapaikkavastaavana aloittaa 1.6.2018 lukien Leena Lehto. Leenan toimipaikka on Pasilassa. Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla tvml.lomapaikat@gmail.com

Kiireellisissä tapauksissa tavoitat Leenan kännykkänumerosta 050 548 4078.

 

Loppuvuoden sesonkiviikot

 Ylläksen ja Rukan ruskaviikkojen ja vuodenvaihdeviikkojen haku päättyy 15.6.2018!

Lähetä viikkotoivomuksesi yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Jos samalle viikolle ilmoittautuu useampi hakija, viikot arvotaan.

Tullivirkamiesliiton liittokokous Turussa 24.-25.5.2018 - Tiedote 10/2018

Tullivirkamiesliitto vietti liittokokoustaan aurinkoisessa Turussa 24.-25. toukokuuta. En-simmäisenä päivänä kokoonnuttiin Hotelli Radisson Blu Marinassa ja toisena päivänä Sokos Hotel Hamburger Börssissä. Torstaina nautittiin illallinen M/S Rudolfina-aluksella, joka poikkesi risteilyn lomassa pikaisesti Naantalin satamaan. Kokousjärjestelyt olivat erinomaiset, ruoka jokaisessa ravintolassa herkullista, sää kesäisen lämmin ja kokousväki iloisella mielellä. Näillä eväin vastavalittu liittohallitus, liiton muut toimijat ja kaikki mukana olleet tullivirkamiesliittolaiset jaksavat ponnistaa uuteen kolmivuotiskauteen, jossa edunvalvonnallisia haasteita riittää.

Kutsuvieraspuheenvuorot

Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen avasi liittokokouksen kertaamalla toimintavuoden 2017 tärkeimpiä tapahtumia: Ammattiliitto AVAn syntymisen ja sen hyväksymisen Akavan ja JUKOn jäseniksi, Tullin määrärahatilanteen selkeän kohenemisen alkuvuoden lomautusuhkatilanteesta ja toukokuussa Helsingissä pidetyt Tullivirkamiesliiton 100-vuotisjuhlat, jossa valtiovarainministeri Petteri Orpolle saatiin viestitettyä kova huoli Tullin rahoitusvajeesta ja sen seurauksena ministerin toteutunut lupaus lisämäärärahasta. Tästä alkoi selkeä käänne parempaan ja alkuvuodesta uhanneista koko henkilöstön lomautuksista voitiin luopua.

Ammattiliitto AVA ry on Verovirkailijain Liitto ry:n, Tullivirkamiesliitto ry:n sekä Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ry:n kattojärjestö.  AVAn jäseneksi voi liittyä yhdistys, jonka henkilöjäsenistä vähintään puolet toimii julkishallinnon asiantuntijatehtävissä tai tähän rinnastettavissa tehtävissä. Jari Niemisen mukaan AVA on osoittautunut toimivaksi kombinaatioksi, jossa yhteistyö toimii ja asiat ovat muutenkin hyvällä mallilla. AVA on otettu Akavassa hyvin vastaan ja sillä on edustus erilaisissa työryhmissä, eli se on päässyt päätöksenteon ytimeen.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n valtionsektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen totesi, että JUKOn jäsenmäärän kasvaminen näkyy neuvottelupöydässä. Merkitystä on myös sillä, että JUKOssa on vain työssäkäyviä jäseniä. Neuvotteluissa painopiste on siirtynyt enemmän JUKOn suuntaan, sillä käsiteltävät asiat painottuvat koon mukaan ja JUKO pystyy nyt painottamaan entistä enemmän ajamiaan asioita. Tämä on tärkeää, sillä valtion viimeaikaiset säästötoimet ovat olleet ja ovat jatkossakin erittäin mittavia ja niihin on yritettävä vastata.

Hallitus on JUKOn kokoava voima. Yliopistosektorilla koettiin konkreettinen työtaistelu, jolloin JUKO päätti, ettei se allekirjoita silloin jo saavutettuja valtion, kirkon ja kunta-alan sopimuksia ennen kuin yliopiston asia on saatu sovittua. Tällä päätöksellä ja yhteistyöllä oli iso vaikutus. JUKOn kehittyminen ja integrointi on sujunut tähän asti todella hyvin, asioihin päästään vaikuttamaan ja sama suunta jatkuu. AVAn edustaja JUKOn valtion neuvottelukunnassa on Verovirkailijan puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki, jonka kanssa asiointi sujuu mutkattomasti ilman turhia byrokratian koukeroita.

Hallituksen säästötoimista lomarahojen leikkaus oli raskas operaatio, mutta siitäkin saatiin osittainen torjuntavoitto kirjaamalla leikkaukset erilliseen pöytäkirjaan määräaikaisiksi, eli 3-vuotisiksi.

JUKO on entistä yhtenäisempi ja ottaa kaikkien jäsenliittojensa tilanteet ja tarpeet huomioon. JUKOn toimijat kiertävät tapaamassa puolueita ja kertovat valtionsektorin leikkauksista ja heikennyksistä. Jos väkeä vielä vähennetään, se heijastuu työhyvinvointiin, sillä myös työterveyshuoltoa on heikennetty ja toimitiloja on supistettu. Julkisen velan kasvua hieman liioitellaan, sillä valtion velka on nyt alle 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, vienti vetää ja talous kohenee. Velan pitäminen ei sinänsä ole pelkästään huono asia, jos sillä saa (osinko)tuottoa ja velka maksaa -0,2-0,3 prosenttia. Yksi valtionsektorin tavoitteista on saada yksi yhteinen palkkausjärjestelmä, mutta se ei tule olemaan nopea hanke, sillä se on myös taloudellisesti iso haaste. Valtiovarainministeriö kanssa tehtyjen laskelmien mukaan se tulisi maksamaan reilusti yli 100 miljoonaa euroa ja eduskunnalta pitäisi saada lisärahoitus.

AVAn ja Verovirkailijain liiton puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki kiitteli, että Ammattiliitto AVA on päässyt todella hyvin sisälle keskusjärjestö Akavan, sekä JUKOn ja Vakavan toimintaan. Akavaan liittyminen heijastaa työpaikoilla tapahtuvaa muutosta koulutuspohjassa, kun rutiinityöt poistuvat, monipuoliset asiantuntijatehtävät lisääntyvät ja uudet rekrytoidut ovat korkeakoulutettuja. Verovirkailijan liitto tekee yhteistyötä Akavan kanssa mm. IT-hankkeissa. Digitalisaatio korvaa työtehtäviä, mutta luo uusiakin ja osaamisen kehittämisen vaatimukset ovat kovat. Noin miljoonan suomalaisen täytyy täydentää koulutustaan ja osaamiseen kannattaakin panostaa, sillä se on paras työsuhdeturva. Työnantajan velvollisuus on luoda keinot osaamisen täydentämiseen ja kehittämiseen luomalla oppimismetodit ja järjestämällä työaikaa. Osaamisen tulee näkyä myös palkassa!

Valtion virkamiehiä on rangaistu mm. Kiky-sopimuksella ja ruuvi kiristyy yhä. Sopiminen perustuu entistä tiukempaan lain tulkintaan, vaikka se edellyttää halua ja kykyä tulla vastaa. Neuvottelutulos ei ole hyvä, jos osapuolet eivät ole jossain kohdassa tyytymättömiä.

Ammattiliitot ovat monen uuden haasteen edessä ja työpaikoilta nousee esiin erityyppisiä ongelmia. Ammattiliiton tulee olla avoin ja sen on reagoitava nopeasti muutoksiin. Suuntaus on ollut se, että ay-liikettä on moitittu monin tavoin ja on yritetty murtaa sen arvovaltaa.

Huhtamäki muistutti, että on tärkeää vaalia vapaa-aikaa, kun rajat työn ja vapaa-ajan välillä häilyvät. Etätöissä työaika helposti venyy. Kuitenkin riittää, että kukin tekee omaan osuutensa ja osaa välillä löysätä. Lopuksi Kirsi Huhtamäki kiitti Tullivirkamiesliiton puheenjohtajaa ja liiton toimijoita hyvästä yhteistyöstä ja totesi, että teimme oikeita päätöksiä oikeaan aikaan perustamalla Ammattiliitto AVAn, jonka kehittämistä jatketaan.

Tullin hallintojohtaja Hannu Lappi piti puheenvuoronsa toisena liittokokouspäivänä osallistuttuaan sitä ennen tullijohdon neuvottelupäiville. Lapin mukaan kuluva vuosi on päässyt vauhtiin oikein mukavissa merkeissä, kun rahoituksessa on lopultakin päästy normaalitilanteeseen.  Ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen voidaan lopultakin korvata henkilöpoistumaa, joka on aiheutunut mm. valtion tuottavuusohjelmasta ja Veto-hankkeesta. Vuoden 2018 keväästä on ollut mahdollista rekrytoida uudentyyppistä osaamista, esimerkiksi opetusteknologiaa, sekä teknologiaosaamista valvontaan, rikostorjuntaan ja palveluihin. Vuonna 2019 pystytään jatkamaan samalla tavalla, eli korvaamaan poistumaa. Rekrytoinnin ohella muutakin toimintaa on sopeutettu ja on tehty enemmän investointeja, kuten autohankintoja ja aloitettu toimitilauudistuksia. Pohjoisen tullitoimipaikoista seuraavana vuorossa ovat Kilpisjärvi, Kivilompolo ja Raja-Jooseppi pidemmällä aikataululla. Etelässä uudistuksia tehdään Helsingin Länsisatamaan ja lentokentälle. Isoin toimitilauudistus on jo tehty Pasilassa, jossa on siirrytty nimeämättömiin työpisteisiin ja osoitettu tilat Tullikoululle. Olennaisena osana tähän konseptiin liittyi työelämän joustojen, kuten etätyön kehittäminen, mikä helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Samalla aikaistettiin etätyön sallivien välineiden hankkimista. On selvää, että kaikissa Tullin tehtävissä etätyö ei ole mahdollista. Talon linja on kuitenkin suosia ja edistää etätyötä ja johtamisen tulee tapahtua tavoitteiden ja työn suorittamisen kautta. Tulli haluaa olla kilpailukykyinen työnantaja tilanteessa, jolloin uusi sukupolvi tulee työmarkkinoille. Kun kaikki osat ovat kunnossa, myös työssä viihtyminen ja jaksaminen paranevat.

Hannu Lappi arvioi tammi-helmikuussa toteutetun järjestyksessään toisen VM Baro –tutkimuksen tuloksia. Vaikka tulokset ovat joka saralla parempia kuin edellisessä tutkimuksessa, Tulli on vielä keskiarvon alapuolella. Sairauspoissaoloja Tullissa on muita enemmän. Tätä selittäviä tekijöitä ovat mm. ikääntyminen ja vuorotyö. Silti saman tyyppisissä yksiköissä voi olla suuria eroja, joiden syyt voivat löytyä johtamisesta, töiden järjestelyistä ja työkulttuurista. Vielä ennen kesälomia Tullin johtoryhmän kokouksessa tullaan sopimaan toteutettavista toimenpiteistä asian parantamiseksi.

Tullissa on panostettu paljon osaamisen kehittämiseen ja konseptia vielä hiotaan. Verkko-oppimisympäristöjä lisätään ja kaikkien tulisi omaksua ajattelu, että oppiminen ei ole pelkästään hakeutumista kursseille, vaan omaa osaamista on helppo päivittää erilaisilla moduuleilla. Esimiesten tehtävä on huolehtia, että oppimiselle jää aikaa. Viime vuonna otettiin käyttöön uusi lähiesimiehen ammattitutkinto, joka kaikkien uusien esimiesten on suoritettava. Koulutukseen on hakeutunut myös pidempään esimiehenä toimineita. Tullissa on käytössä myös JET johtamisen erikoisammattitutkinto, jonka moni esimies on suorittanut. Talon linja on tukea esimiesten valmiuksien kehittämistä ja parantaa työn tekemistä.

Työhyvinvointikyselyissä palkkaus ei koskaan ole tärkeimmällä sijalla, vaan ongelmat liittyvät työilmapiiriin ja osaamiseen. Hannu Lappi tähdensi, että Tullin palkkakilpailukyky on hyvä kaikissa tehtävissä ja vaativuustasoilla. Viimeisimmällä virastoerällä saatiin korjattua joissain tehtävissä olevia selviä notkahduksia. Kilpailukyky näkyy myös siinä, että joihinkin alemmalla tasolla oleviin tehtäviin tulee satoja hakemuksia ja asiantuntijatehtäviinkin kymmeniä. Liiton edustaja kysyi, miksi melkein kaikkien asiantuntijatehtävien sijoituspaikaksi on merkitty Pasila, vaikka juuri tällaisia tehtäviä on mahdollista tehdä missä hyvänsä ja myös etänä. Kun tehtävä on merkitty Pasilaan, menetetään monta pätevää hakijaa. Hannu Lappi totesi, ettei hakuilmoitukseen pidä laittaa paikkakuntaa, ellei se ole tehtävän hoitamisen kannalta ehdoton edellytys. Tullivirkamiesliitto toivoo, että tämä konkretisoituu jatkossa hakuilmoituksissa!

Tullivirkamiesliitto on myös useissa yhteyksissä esittänyt, että luottamusmiehet voisivat osallistua esimiehille suunnattuun palkkausjärjestelmäkoulutukseen, jotta kumpikin osapuoli olisi selvillä, mistä on puhuttu ja mitä on sovittu. Hannu Lappi totesi, että iso järjestäytymisaste on vahvuus ja että on tarpeen järjestää yhteinen koulutus, jotta kumpikin osapuoli tuntee syvemmin asiat, joista neuvotellaan. Kokouksessa tuotiin esiin myös ajatus, että jaksotyössä otettaisiin tarkasteluun mahdollisuus tehdä pidempiä jaksoja (esim. kuusi viikkoa) kolmen viikon sijaan.

Jari Nieminen kiitti Hannu Lappia puheenvuorosta ja esitti toiveen, että osa saavutetuista säästöistä voitaisiin käyttää henkilöstön hyväksi. Etätyö sinänsä on hyvä asia, koska se antaa työhön joustavuutta. Liitto on esittänyt myös useaan otteeseen työaikapankin käyttöönottoa ja siitä aletaan pian neuvotella hallinnon kanssa. Nieminen toivoi myös, että raja-asemien remontit voitaisiin toteuttaa nopeammassa aikataulussa, ettei jouduttaisi vastaavaan tilanteeseen kuin Raja-Joosepissa, jossa useita henkilöitä on sisäilma-ongelmien johdosta sairastunut.

Selonteko liiton toiminnasta 1.1.-24.5.2018

Puheenjohtaja Jari Nieminen antoi selonteon alkuvuoden 2018 toiminnasta. Iso ponnistus oli virkaehtosopimusneuvottelut, joita nyt käytiin ensimmäisen kerran Akavan ja Jukon jäsenenä. Sopimukseen pääsyn ehtona oli, että kaikkien neljän osapuolen, eli valtion, kunnan, kirkon ja yliopiston sopimusten tuli olla valmiina. Yliopisto sai lopulta sopimuksen työtaistelutoimien jälkeen. Virkaehtosopimus on vuosille 2018-2020 ja se käsittää kaksi yleiskorotusta ja kaksi virastoerää. Ensimmäisen, 1.6.2018 voimaan tulevan 0,6 prosentin virastoerän kohdentamisesta päästiin Tullissa sopimukseen määräaikaan 15.5. mennessä. Sopimus käsittää tietyille selvässä kuopassa olleille vaativuustasoille (8,10,12,18) tulevat suuremmat korotukset ja tiettyjen tehtävien vaativuustasojen korotukset, minkä lisäksi kaikille tuli hyvin pieni korotus. Tullivirkamiesliitto ja Tullin Akavalainen yhdistys halusivat, että molempien virastoerien jakamisesta neuvotellaan erikseen ja tästä päästiin lopulta sopuun. Seuraavaan neuvottelukierrokseen aletaan valmistautua heti kesäkauden jälkeen. Puheenvuoronsa lopuksi Jari Nieminen esitteli Akavan organisaatiota ja AVAn sijoittautumista Vakavan kautta JUKOon. Nieminen on AVAn edustajana JUKOn turvallisuusjaostossa. Sitä kautta Tullivirkamiesliittokin pääsee tuomaan esille mm. jaksotyöhön liittyviä kysymyksiä, joille ei aiemmin ollut vastaavaa foorumia.

TVML:n uuden liittohallituksen seuraava kokous on 12. kesäkuuta Helsingissä.

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Valokuvia löytyy Kuvagalleriasta