Tullivirkamiesliitto ry:n lausunto Valtionhallinnon toimitilojen vuokraus Senaattikiinteistöltä

Eduskunnan tarkastusvaliokunta/Palkansaajajärjestö Pardia

Tulli on vuokrannut Senaatti-kiinteistöiltä toimitiloja sillä seurauksella, että se on johtanut Tullissa erittäin merkittävään määrärahavajeeseen.

Tullille, kuten muillekin virastoille, on asetettu tavoitteeksi toimitilamenojen pienentäminen. Missään vaiheessa ei kuitenkaan vaatimuksissa ole otettu huomioon etteivät maarajan rajanylityspaikkojen, lentokenttien ja satamien tilat jousta samalla tavalla kuin toimistotilat. Tullin on kuitenkin toimintansa vuoksi oltava lentokentillä, satamissa ja rajanylityspaikoilla. Näillä paikoilla ei ole kilpailua toimitiloissa ja jos jossain sitä olisikin niin Senaatti-kiinteistön monopoliasema rajoittaa hankkimasta halvempaa toimitilaa.

Yhteistyöviranomaisten kanssa itärajalla toteutetut rajanylityspaikkojen parannushankkeet ovat lisänneet ja tulevat myös jatkossa lisäämään Tullin toimitilamenojen kasvua.

Toimitiloista Tullille on kertynyt vuodesta 2006 lähtien rahoitusvaje, joka vuonna 2012 oli jo 3,5 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa henkilötyövuosiksi muutettuna noin 70 henkilötyövuotta. Tämän synnytetyn rahoitusvajeen on Tulli joutunut kattamaan muista menolajeista, etupäässä henkilöstön määrästä. Tulli ei ole pystynyt pitämään sille budjetoitua henkilöstömäärää johtuen mm. toimitilamenoista ja erittäin niukoista määrärahoista.

Toimitilamenoilla tahallisesti aiheutetun rahoitusvajeen lisäksi Tullia ja Tullin henkilöstöä on kuritettu mm. tuottavuusohjelman rankoilla henkilötyövuosivähennyksillä ja sen lisäksi alkuperäisen tuottavuusohjelman ulkopuolisilla henkilöstöön kohdistetuilla lisäleikkauksilla. Em. toimet on tehty täysin piittaamatta siitä, että Tulli on merkittävä turvallisuusviranomainen, tehokas veronkantaja (kannetut verot v. 2013 yli 10 mrd euroa) ja yksi keskeisistä harmaan talouden torjujista.

Helsingissä 17.3.2014

Jari Nieminen

puheenjohta

Tullivirkamiesliitto ry