Virikesetelit verottomia vain työnantajan tarjoamina - Tiedote 1/2013

Tullivirkamiesliitto on useaan otteeseen ajanut jäseniltään tullutta aloitetta virikesetelien käyttöönottamiseksi Tullissa.  Virikeseteleillä tuetaan työntekijän kulttuuri- tai liikuntaharrastusta. Asia oli edellisen kerran esillä marraskuussa Tullivirkamiesliiton yhteistoimintapäivillä Lahdessa. Tuolloin pääjohtaja kuitenkin kertoi, ettei Tullin hallinto ole Tullivirkamiesliiton esityksen kannalla, jossa ehdotettiin, että virikeseteleihin tarvittavat varat hankittaisiin vähentämällä vuosittaisia urheilukisoja siten, että vuorovuosina pidettäisiin vain joko talvi- tai kesäkisat.

Koska siis on selvää, ettei työnantaja tule toistaiseksi panostamaan virikeseteleihin, Tullivirkamiesliitto kääntyi verohallinnon puoleen selvittääkseen, voiko liitto itse tarjota jäsenilleen liikuntaseteleitä verovapaasti. Verohallinnosta saadun vastauksen mukaan virikeseteleitä ei voi käyttää yhdistystoiminnassa jäsenetuna. Virikeseteleiden verovapauden edellytyksenä on, että etu on työnantajan tarjoamaa, toisin sanoen työnantaja tekee sopimuksen palveluntarjoajan kanssa tietyn maksuvälineen käyttämisestä tai maksaa vaihtoehtoisesti suoraan toiminnan tarjoajalle tai välittäjälle.

 

Työnantajan järjestämän, koko henkilökunnalle suunnatun virkistys- ja harrastustoiminnan verovapaudesta on säädetty tuloverolain 69 pykälässä. Verovapauden edellytyksenä on se, että toiminta on työnantajan järjestämää, toisin sanoen työnantaja valitsee virkistys- ja harrastustoiminnan tavan ja ajankohdan. Vuoden 2009 alusta lukien työnantajan järjestämäksi on katsottu myös työnantajan tarjoama työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta.

Työnantaja voi valita omaehtoisen edun järjestämistavan useista eri vaihtoehdoista.  Lisäksi etua käytettäessä työntekijä on voitava tunnistaa. Edun järjestämistapa voi siten olla liikunta-, kulttuuri- ja virikeseteli, tai jokin muu vastaava maksujärjestelmä, kuten esimerkiksi sirukortit ja erilaiset interaktiiviset järjestelmät ja mobiilipalvelut, joita käytettäessä työntekijän henkilöllisyydestä varmistutaan.

Tullivirkamiesliitto ehdotti verohallinnolle, että verohallinnon sivuille lisättäisiin esim. linkittämällä entistä selvemmin se tieto, ettei virikeseteleiden verottomuus koske yhdistysten jäseniä. Ammattiyhdistykset eivät tästä syystä voi käyttää virikeseteleitä jäsenetunaan.

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Niemiseltä jari.nieminen@tulli.fi gsm 040 332 6739