Uudistuksia isyysvapaaseen - Tiedote 2/2013

 

 Isyysvapaan uudistukset

Isyysvapaisiin on tehty uudistuksia työmarkkinoiden keskusjärjestöjen lokakuussa 2011 tekemän raamisopimuksen mukaisesti. Sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevien sääntöjen tarkistukset (903/2012) astuivat voimaan 1.1.2013. Myös valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta on tarkistettu vastaamaan isyysvapaaseen tehtyjä muutoksia.  

Uudessa järjestelmässä isällä on oma, yhteensä enintään 54 arkipäivän pituinen isyys-rahakausi, josta isä voi edelleenkin pitää isyysvapaata 18 arkipäivää enintään neljässä jaksossa äitiys- ja vanhempainrahakaudella. Isä voi pitää isyysvapaan (joko kaikki 54 arkipäivää tai siitä jäljellä olevan osan) välittömästi vanhempainrahakauden päätyttyä tai siirtää siihen asti kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Tämä vapaa voidaan jakaa enintään kahteen jaksoon. Siirtämisen edellytyksenä ei enää ole, että jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona vanhempainrahakauden päättymisen ja siirron välisen ajan.

Ottovanhemman tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen ottovanhemman oikeus isyysrahaan tai isyysrahaan verrattavaan etuuteen määräytyy kuten edellä. Vanhempainrahakauden jälkeen isyysvapaan siirtäminen on mahdollista siihen asti, kunnes ottolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta.

Linkki sopimukseen: Virka- ja työehdot -> Poissaolot:

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Niemiseltä jari.nieminen@tulli.fi gsm 040 332 6739