Liittohallituksen kokousinfo 7.8.2013 - Tiedote 21/2013

Palkkatyöryhmä 11.6.2013

Työryhmässä käsiteltiin olosuhdelisiä, joita saa yhteensä 1.249 tullilaista. Työryhmässä käytiin keskustelua olosuhdelisän sisällyttämisestä tehtävätasoon. Keskustelu asiasta jatkuu seuraavassa palkkatyöryhmän kokouksessa, joka on 21.8.2013. Liittoa palkkatyöryhmässä edustavat Jari Nieminen ja Tuula Birstolin.

Palkkatyöryhmän kokouksessa käytiin keskustelua kokemusosasta ja sen mahdollisesta muuttamisesta siten, että kokemusosa poistuisi ja tästä vapautuva raha kohdennettaisiin liikkumavaraksi henkilökohtaiseen pisteytysosaan. Liittohallituksessa käytiin asiasta keskustelua. Eräänä ”pelkona” nousi esiin, että kokemusosasta luopuminen pysäyttää palkkakehityksen kokonaan. Uusille ja erityisesti nuorille työntekijöille palkkaan on nykyisellä mallilla tullut korotuksia kokemusosan karttumisen myötä. Kokemusosan aikarajojen ja määrien osalta on tarkastelu paikallaan.

Liitto ajaa kielilisän korotusta. Työryhmässä todettiin kielilisän olevan VES-asia, joten liitto vie kielilisän korotusta eteenpäin VES-asiana.

Palkkatiimi

Palkkatiimi kokoontuu seuraavan kerran 29.8.2013. Liiton pääluottamusmies Tuula Birstolin kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota muutoshakemuksiin. Ne on tehtävä todella huolellisesti ja liikkeelle on lähdettävä aina Tullin omasta palkkausjärjestelmästä ja sen soveltamisohjeesta. Muutosta hakevien olisi myös hyvä olla yhteydessä liiton luottamusmiehiin, jotta muutoshakemuksiin saataisiin kaikki asiaan liittyvät keskeiset asiat.

Poppius -hakemukset

Hakemuksia oli määräaikaan mennessä jätetty 7 kappaletta ja apurahaa myönnettiin viidelle hakijalle. Apuraha on alun perin tarkoitettu kieliopintomatkoihin, mutta myöhemmin mukaan ovat tulleet myös erilaiset työtä tukevien opintojen kurssi-, kirja- ja tutkintomaksut. Liittohallitus katsoi, ettei laitehankintojen kuten tietokoneiden hankkimisen tukeminen ole rahaston sääntöjen mukaista. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille kuluvan viikon aikana. Seuraava hakukausi päättyy 31.12.2013.

Vakuutuksista

Liitto on neuvotellut vakuutuspoolista yhdessä Suomen Poliisijärjestöjen liiton (SPJL) ja Maanpuolustuksen henkilöstöliiton (MPHL) kanssa, mutta Ifin tekemä tarjous vakuutuspoolille ei johtanut halvempiin vakuutusmaksuihin. Toistaiseksi pysyttäydytään liiton nykyisissä vakuutuksissa.

Luottamusmies- ja YT-asioita

Liittohallitus keskusteli erilaisista ajankohtaisista luottamusmiesasioista. Liitto hävisi oikeudessa jutun, jossa työnantaja siirsi työntekijän toiseen toimipisteeseen vastoin työntekijän tahtoa. Oikeuden päätöksen mukaan työnantajalla oli oikeus pakkosiirtoon.

Liittohallitus päätti järjestää yhteiset YT- ja luottamusmiespäivät 27. - 28.11.2013 Järvenpäässä. Päiville kutsutaan liiton YT-toimijat, varsinaiset luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Ohjelma rakennetaan mm. toimijoilta saatujen palautteiden perusteella.

KV-asioita

Liiton edustajat eivät osallistu pohjoismaisten tullijärjestöjen (NTO) kokoukseen, joka pidetään Tanskan ja Saksan rajalla 18. - 20.8.2013. Liiton kansainvälisten asioiden sihteeri vaihtui 1.7.2013 alkaen. Uusi KV-sihteeri on Pekka Kolehmainen.

Uusien jäsenten treffit

Liittohallitus päätti järjestää treffit uusille jäsenille, jotka ovat liittyneet liittoon 2012 - 2013 ja jotka eivät ole osallistuneet vastaavaan Pardian järjestämään tapahtumaan. Keskusteltiin, että treffipaikka olisi joku Lappeenrannan seudun kylpylöistä ja päivämäärä 25.1.2014 (lauantai). Ohjelmaan sisältyy mm. lyhyt tietoisku liiton ja Pardian toiminnasta, ruokailu ja vapaa-aikaa kylpylässä. Treffeistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Tullin hallinto-osasto ja liittojen puheenjohtajat tapasivat 11.6.2013

Jatkossa tapaaminen pidetään aina palkkatyöryhmän kokouksen jälkeen. Liitto on ajanut talon kännykän saamista luottamusmiehille, joilla ei vielä ole talon kännykkää. Keskustelu asiasta jatkuu 21.8. pidettävässä tapaamisessa. Hallinnon ohje saldovapaista on, että esimiehen suostumuksella saldovapaata voi pitää myös kokonaisina päivinä. Nykyiset liukumarajat ovat kuitenkin hyvä keino kuluttaa liikoja plussatunteja. Maassa esiintyy kirjavaa käytäntöä saldovapaissa, liukumissa, kuten myös monessa muussa vastaavassa asiassa ja liitto ottaa nämä kaikki asiat esille oikeissa foorumeissa. Keskustelua jatketaan hallinnon kanssa myös etätyökuviosta, erilaisista työaikamuodoista ja työaikapankista.

Koulutusasioita

Pardian luottamusmiesten perusopinnot aloittavat Petri Peippo ja Heikki Lauhamaa 28. -30.8.2013

Pardian työeläkekoulutukseen osallistuu Ulla Vehviläinen

Pardian palkkausjärjestelmän työpajaan elokuussa osallistuvat Ulla Vehviläinen, Kari Lehtinen ja Jari Nieminen

22.8.2013 Pardian koulutushenkilöiden päivään osallistuu Auli Kaaro

Puheenjohtaja Nieminen osallistuu Pardian Elo-seminaariin 27.8.2013 Lauttasaaressa.

Kaikista koulutukseen liittyvistä asioista voi tiedustella koulutusyhdyshenkilö Eeva-Leena Kauppiselta (paikalla seuraavan kerran 2.9.2013).

Virkapukutyöryhmä

Liitto yrittää edelleen saada virkapukutyöryhmään naisedustajaa. On erityisen tärkeää, että naisten erilaiset tarpeet otetaan huomioon. Liitto on jo aikaisemmin esittänyt työryhmään Mari Kirsiä. Puheenjohtaja Nieminen ottaa asian uudelleen esille hallinnon tapaamisessa.

Työttömyyskassa

Työttömyyskassojen Statian ja JATTKn fuusiohanke kariutui. Liitto vertailee eri työttömyyskassojen etuja ja kustannuksia sekä samalla tarkkailee muiden Statiaan kuuluvien liittojen reaktioita neuvottelujen kariutumiseen.

Lounais-Suomen tullivirkamiesyhdistyksen puheenjohtajuus

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii toistaiseksi varapuheenjohtaja Ulla Vehviläinen.

Liittokokous 2014

päätettiin pitää 15. - 16.5.2013 Sokos Hotel Vantaassa Tikkurilassa. Liittokokouksen asiat valmistellaan liittohallituksen kevätseminaarissa 8.-11.4.2014.

TORI

Tori-hankkeesta keskustellaan 13.8.2013 Pardiassa, Kari Lehtinen osallistuu. Torista keskustellaan 9.9.2013 myös tietohallinnon kanssa, Jari Nieminen osallistuu. Tori starttaa Tullissa loppusyksystä.

Yhteistyöryhmä

Helsingin tullin, Lentotullin ja valtakunnallisten toimintojen välille on perustettu yhteistyöryhmä, puheenjohtaja Nieminen osallistuu ensimmäiseen kokoukseen.

Pardian edustajakokous

pidetään Helsingissä 22. - 23.10.2013. Liiton edustajaksi valittiin Pekka Kolehmainen ja tarkkailijaksi Liisa Kangassalo. Lisäksi kokoukseen osallistuvat Jari Nieminen Pardian hallituksen jäsenenä ja Esa Annala Pardian varatoiminnantarkastajana. Kokous on tärkeä, koska Pardialle valitaan uusi puheenjohtaja. Toistaiseksi kisaan on ilmoittautunut Heikki Tuominen (TTT) ja Mika Nygåd (SPJL). Molemmat olivat tentattavina liittohallituksen kokouksessa, mutta liittohallitus ei vielä päättänyt, kumman ehdokkaan taakse asettaudutaan. Mikäli ehdokkaita ilmaantuu lisää, myös heidät tavataan ennen edustajakokousta.

Pardian aluetoimikunnat 2014 - 2015

Edustajat Pardian aluetoimikuntiin 2014 - 2015 tulee ilmoittaa Pardialle 31.8.2013 mennessä. Liiton aluetoimintayhdyshenkilö on Auli Kaaro ja yhdistysten tulee ilmoittaa aluetoimikuntaedustajansa hänelle.

Pardian jäsenristeily 2014

Risteily on tarkoitettu kaikille Pardian jäsenjärjestöjen, alayhdistysten sekä aluetoimikuntien jäsenille. Lisätietoja www.pardia.fi

Ilmoitusasioita

  • Sihteeri Liisa Kangassalo lomailee 12.8. - 1.9.2013
  • Puheenjohtaja Jari Nieminen tapasi Verovirkailijain liiton puheenjohtajan Kirsi Huhtamäki-Nasrin 8.8.2013
  • Toimivaltuudet ja hallintolainsäädäntötyöryhmän kokous on 13.8.2013, liiton edustajana on Juha Havumäki
  • Valtiovarainministeriön hallinnon alan YT pidetään 13.9.2013, liittoa edustajina ovat pääluottamusmies Tuula Birstolin ja puheenjohtaja Jari Nieminen.

Liittohallituksen seuraavat kokoukset

17.9.2013

24.10.2013

13.11.2013

17.12.2013

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Nieminen jari.nieminen@tulli.fi tai gsm 040 332 6739