Valtion neuvottelutulos - Tiedote 26/2013

Pardian hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi perjantaina 24.10. Sopimuskausi on 1.4.2014–31.1.2017. Ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen 31.1.2017. Työmarkkinakeskusjärjestöt allekirjoittivat työllisyys- ja kasvusopimuksen todettuaan, että syntyneiden alakohtaisten sopimusten määrä on riittävän kattava.

Nyt solmituissa sopimuksissa on positiivista se, että kaikki saavat pienen yleiskorotuksen, palkkoja ei leikattu tai jäädytetty, eikä työaikaa pidennetty. Työmarkkinaosapuolet sopivat myös työeläkemaksuista seuraavalle kolmelle vuodelle. Lisäksi saatiin sovittua, että edessä olevat työeläkejärjestelmän uudistamisneuvottelut käydään kokonaan erillään palkkaneuvotteluista.

Valtion neuvottelujen kannalta sopimuksen tärkein saavutus on, että vastoin työnantajan tulkintaa ensimmäisen vuoden 20 euron yleiskorotus kohdistetaan ns. palkkojen pohjiin eli peruspalkkaan.

Virkaehtosopimuksen 2014-2017 keskeisimmät sovitut asiat ovat:

  • Yleiskorotus 1.8.2014 on 20 euroa, joka kohdistetaan peruspalkkaan
  • Yleiskorotus 1.8.2015 on 0,3 %. Osuus palautuu 0,4 %:iin, jos tuomioistuin aikanaan ratkaisee vuosilomaa koskevan asian järjestöjen kannan mukaiseksi.
  • Vuosiloman sairauslomakarenssi poistuu 1.4.2014
  • Pitkälomalaisille vuosilomapalkan prosentiksi tulee 14,5 % (17 §)
  • Asetettiin erilaisia työryhmiä tekemään selvityksiä mm. seuraavista asioista:
  1. muutosturva
  2. työurien pidentäminen ja työtapaturmien vähentäminen
  3. (joustavat) työaikajärjestelyt ja –ratkaisut
  4. matkustusääntö ja matkustuskustannukset
  5. tilastot (ansio-, tulo- ja kustannuskehitys, ostovoima)

Lisätietoja Jari Nieminen jari.nieminen@tulli.fi tai gsm 040 332 6739