Pohjoismaisten tullijärjestöjen kokous Helsingissä - Tiedote 16/2016

Suomi isännöi pohjoismaisten tullijärjestöjen kokousta Helsingissä

Pohjoismaisten tullijärjestöjen NTO:n (Nordiska Tulltjänstemäns Organisation) vuosittainen kokous järjestettiin Helsingissä 6.-8. syyskuuta. Suomesta NTO:n jäseninä ovat Tullivirkamiesliitto ja Tulliliitto, jolla kuva 3 2oli tällä kertaa kokouksen vetovastuu. Tullivirkamiesliittoa kokouksessa edustivat Jari Nieminen, Rainer Lindholm, Sanna Ahtiainen ja Ulla Vehviläinen. Islannista oli kolme edustajaa, Ruotsista neljä ja Tanskasta sekä Norjasta kummastakin viisi.

Kokouspäivien aikana kuultiin jokaisen jäsenmaan varsin yksityiskohtainen katsaus sikäläisen Tullin tilanteesta ammattiyhdistysnäkökulmaa painottaen. Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen kertoi Suomen heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuvista hallituksen linjauksista ja etenkin niiden vaikutuksista Tullilaitokseen.

Jäsenmaiden katsausten ja niiden perusteella käydyn vilkkaan keskustelun perusteella voitiin todeta, ongelmat kaikissa maissa ovat pitkälti samankaltaiset. Päällimmäisenä on määrärahojen vähyys ja siitä johtuva henkilöstövaje. Tehtäviä joudutaan priorisoimaan ja usein säästöt kohdistuvat valvontatehtäviin. Toimitiloissa ja varusteissa säästetään, eikä uuden teknologian mukaisiin teknisiin välineisiin ei ole varaa. Unionin uuden tullilainsäädännön edellyttämä uusien tietojärjestelmien kehittäminen tulee nielemään todella paljon rahaa ja monissa jäsenmaissa nämä projektit ovat vasta käynnistymässä. Henkilöstön keski-ikä kaikissa maissa on varsin korkea ja ikääntymisen tuomat fyysiset rajoitteet voivat estää osallistumasta raskaimpiin valvontatehtäviin. Toiminnan jatkuvuutta ei voida turvata, koska nuoria työntekijöitä palkataan vain harvoin, eikä kokeneiden työntekijöiden osaamista ole mahdollista siirtää nuoremmille.

Ainoa poikkeus niukkojen määrärahojen kanssa painiskelevien maiden joukossa oli Tanska, jolle on tulossa noin 120 miljoonan euron budjettilisäys. Tanska palkkaa kolmanneksen lisää tullihenkilökuntaa ja se tulee panostamaan vahvasti valvontaan, harmaan talouden torjuntaan ja salakuljetuksen kitkemiseen. Tanskassa verotus irrotetaan kokonaan tullitoiminnoista ja samalla palataan vanhoihin hyviin aikoihin, jolloin Tulli toimi itsenäisenä laitoksena.

Lisätietoja: puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739