Ammattiliitto AVA liittyy neuvottelujärjestö JUKOn jäseneksi - Tiedote 5/2017

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus hyväksyi 5.4.2017 Ammattiliitto Avan jäsenhakemuksen. JUKO on Valtiosektorin suurin pääneuvottelija, jonka työntekijöistä 42 000 kuuluu jukolaisiin ammattiliittoihin.

Kaikki Ammattiliitto Avan jäsenliitot ovat käyneet Valtiotyönantajan kanssa keskustelut, joilla täsmennettiin, miten luottamusmiesten tehtävät ja liittyvien ryhmien henkilöstöedustus virastoissa järjestetään.

Lisätietoja
puheenjohtaja Olli Luukkainen, JUKO, puh. 0500 652 872
neuvottelujohtaja Risto Kangas, JUKO, puh. 040 520 8720
puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki, Ammattiliitto Ava, puh. 050 687 88

Puheenjohtaja Jari Nieminen, TVML, puh. 040 332 6739