Julkishallinnon Asiantuntijat perustettiin kolmen valtionsektoria edustavan liiton kattojärjestöksi - Tiedote 3/2017

Verovirkailijain Liitto, Tullivirkamiesliitto sekä Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ovat tänään perustaneet yhteisen kattojärjestön, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevien jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Uuden kattojärjestön yhteenlaskettu jäsenmäärä on 5700.

Julkishallinnon organisaatioissa menossa olevat monet muutokset ovat johtaneet ammatillisten osaamisvaatimusten ja asiantuntijatyön lisääntymiseen ja uusrekrytoinnin myötä myös jäsenkunnan koulutustason nousuun. Samankaltaisen jäsenprofiilin liitoilla on useita yhteisiä työelämän hyvinvointia ja etuja edistäviä tavoitteita, joita uusi kattojärjestö voi toiminnallaan vaikuttavasti edistää.

Tänään perustetun kattojärjestön tarkoituksena on ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin keskusjärjestötason järjestäytymisen toteuttamiseksi hakeutumalla jäsenkunnalle sopivan keskusjärjestön jäseneksi.

Tullivirkamiesliiton laajennettu liittohallitus on 15.2.2017 tehnyt päätöksen olla mukana perustamassa tätä kattojärjestöä. Tämä järjestäytyminen ei millään tavalla muuta liiton nykyistä toimintaa. Liitto pysyy edelleen itsenäisenä ja liiton edustukset kaikissa elimissä säilyvät ennallaan. Liitto on tehnyt omaa keskusjärjestöselvitystä ja alustavaa taustatyötä jo viime vuoden puolelta lähtien. Laajennettu liittohallitus teki päätöksen, että ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle 13.3.2017 käsittelemään keskusjärjestöselvitystä.

 

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki, VeroVL ry, gsm 050 68788
Puheenjohtaja Jari Nieminen, TVML ry, gsm 040 332 6739

Puheenjohtaja Juha Parikka, Uhvy ry, gsm 050 340 4356