Tullivirkamiesliitto 100 vuotta ja liittokokous 2017 - Tiedote 9/2017

DSC 0211 scaled

Tullivirkamiesliiton liittokokous ja 100-vuotisjuhla Radisson Blu Royal Hotel Kampissa 16.-17. toukokuuta 2017 pidettiin poikkeuksellisen kylmässä kevätsäässä, mutta sitäkin lämpimämmissä tunnelmissa. Liittokokouksen avasi Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen, joka korosti tämän liittokokouksen olevan historiallinen ensinnäkin liiton 100-vuotistaipaleen ja toiseksi uuden järjestäytymiskuvion takia. Tullivirkamiesliiton varsinainen perustamispäivä oli 27. toukokuuta 1917. Tullivirkamiesliiton, Ulkoasiain-hallinnon Virkailijayhdistyksen ja Verovirkailijain Liiton yhteinen uusi Ammattiliitto AVA puolestaan perustettiin 17. helmikuuta 2017 ja AVA liittyi huhtikuussa ensin Jukoon ja sitten Akavaan. Paljon on siis tapahtunut sen jälkeen, kun Tullivirkamiesliiton liittokokous toukokuussa 2016 valtuutti liittohallituksen tekemään keskusjärjestöselvitystä.
Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Lehtinen, pöytäkirjasihteeriksi Outi Hyytinen, tekniseksi sihteeriksi Anne Oikarinen sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Silvan ja Stina Tuomisto. Liiton kultainen ansiomerkki myönnettiin Olli Haukiojalle (Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys ry) ja hopeisen ansiomerkin saivat Tiina Kiri (Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys ry) sekä Heli Rauhala (Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistys ry). Ansiomerkki on tunnustus liiton hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä.
Selonteossa liiton toiminnasta vuonna 2016 puheenjohtaja Jari Nieminen kertasi AVAan, Jukoon ja Akavaan liittymisen vaiheet. Keskusjärjestöselvittely on vaatinut paljon työtä ja edessä on vielä paljon tehtävää ja selvitettävää. Nieminen nosti esille myös palkkausjärjestelmän uudistuksen, josta liitolle on tullut paljon yhteydenottoja.
Valiokunnat käsittelivät liiton toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksun vuodelle 2017, liittohallitukselle jätetyt aloitteet sekä henkilövalinnat. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutamilla lisäyksillä tarkennettuna, talousarvio hyväksyttiin esitetyn mukaisena ja jäsenmaksu päätettiin liittohallituksen esityksen mukaisesti. Tilinpäätös 2016 hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin kaikille tilivelvollisille. Liiton toimintakertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin muutoksitta. Toiminnantarkastajiksi valittiin Johanna Riikonen ja Ria Kerminen sekä heidän varahenkilöikseen Tarja Kuusiniemi ja Lea Kyrönlahti.

Tullivirkamiesliitto 100 vuotta

Tullivirkamiesliiton 100-vuotisjuhlaa vietettiin hotellin Ballroomissa pidetyllä vastaanotolla ja juhlaillallisella. Valtiovarainministeri Petteri Orpo toi ministeriön terveiset onnitellen 100-vuotiasta Tullivirkamiesliittoa. Ministeri Orpo painotti sisäisen turvallisuuden tärkeyttä nopeasti muuttuneessa tilanteessa. Tulli tekee myös tässä asiassa arvokasta ja tärkeää työtä. Tulli toimi todella tehokkaasti syksyllä 2015, jolloin Suomeen saapui ennätysmäärä pakolaisia. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyö on tärkeässä roolissa. Ministeri Orpo kiitti Tullia siitä, että auto- ja valmiste-verotustoimintojen siirto Verohallintoon on tapahtunut sujuvasti ja ongelmitta. Tullivirkamiesliiton huoleen Tullin määrärahojen riittävyydestä ja Tullin tulevaisuudesta ministeri Orpo vastasi, että hän tulee ministerinä tekemään kaikkensa valtioneuvoston budjettiriihessä elo-syyskuun vaihteessa, jotta Tullin toiminta turvattaisiin ja lomautuksilta vältyttäisiin. Ministeri Orpo myös painotti, että Tullia ei olla pilkkomassa, vaan se säilyy jatkossakin yhtenä kokonaisuutena.

Puheenjohtaja Sture Fjäder toi Akavan tervehdyksen ja lahjoitti liitolle Akavan viirin. Tullin työt ovat yhä enemmän muuttuneet asiantuntijatehtäviksi, joten on luonnollista, että myös Tullivirkamiesliitto on Ammattiliitto AVA:n kautta järjestäytynyt Akavaan. Fjäder toivotti onnea 100 vuotiaalle liitolle ja menestystä tulevalle 100 vuotistaipaleelle.

Tullin ylijohtaja Jarkko Saksa kertoi tullityön muuttumisesta pakkahuoneiden ajasta nykyiseen moniosaamiseen ja tietojärjestelmien kehittämisestä, joihin on saatu määrärahat. Uuden teknologian käyttöön ottoa vaikeuttaa Tullin määrärahatilanne.

Liiton puheenjohtajana aiemmin toiminut Heikki Ropponen kävi läpi liiton historiikkia. Esityksessä tarkasteltiin liiton eri vaiheita syntymästä nykypäivään sekä järjestökentän ja toimintaympäristön muutoksia. Esillä oli mm. palkkausjärjestelmän ja sopimustoiminnan kannalta keskeisimmät ajankohdat ja tapahtumat, kuten esim. virkamieslakko keväällä 1986.

Juhlaan osallistuivat myös Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg ja Valtiovarainministeriöstä hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka. Yhteistyötahoja edustivat mm. Verovirkailijain liiton puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen puheenjohtaja Juha Parikka, Maanpuolustuksen henkilökuntaliiton puheenjohtaja Marja-Leena Karekivi ja Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen. Liiton entisistä puheenjohtajista olivat paikalla Heikki Ropposen lisäksi myös Seppo Lehvänen, Mikko Grönberg ja Kari Lehtinen ja liiton entisistä työelämästä jo eläkkeellä toimijoista mm. Eva Gaebel, Hannu Aarnio, Kyllikki Österman ja Kaisa Korpi.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Valokuvia 100-vuotisjuhlasta löytyy Kuvagalleriasta