Liittohallituksen kokous 12.12.2017 - Tiedote 21/2017

Liiton sääntöjen muutos

Tullivirkamiesliiton työvaliokunnan valmistelemat muutetut säännöt on lähetetty patentti- ja rekisterihallitukselle ennakkotarkastukseen ja ne on tarkoitus hyväksyttää toukokuun 2018 liittokokouksessa ennen henkilövalintoja. Sääntömuutoksella seuraava liittohallituksen ja puheenjohtajan kausi olisi kolmevuotinen, eli toukokuusta 2018 toukokuuhun 2021.

Keskusjärjestöasiat

Akavan syysliittokokous pidettiin 28.11.2017. Kokouksessa AVAn liittokokousedustajina olivat Kirsi Huhtamäki (VeroVL) ja Jari Nieminen (Tvml). Kokouksessa mm. päätettiin äänestyksen jälkeen lakkauttaa Akavan aluetoiminta, päätettiin Akavan jäsenmaksun suuruudesta ja tehtiin henkilövalinnat Akavan hallitukseen kaudelle 2018 – 2019.

AVAn tavoitteena on saada paikka JUKOn turvallisuusjaostosta. Jos tämä toteutuu, Tullivirkamiesliiton luottamusmiehet voivat mm. osallistua turvallisuusjaoston jäsenille räätälöityihin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin. Liitto pitää turvallisuusjaostoa tärkeänä, sillä ko. koulutuksissa ja jaoston kokouksissa käsitellään mm. jaksotyöhön liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat monia Tullin työntekijöitä.

JUKOn valtion keskuslakkotoimikunnan kokouksessa 4. joulukuuta kartoitettiin Tullivirkamiesliiton lakkovalmiutta ja lakko-organisaatiota.

AVAn kick-off-tilaisuus pidettiin 11.joulukuuta Hotelli Presidentissä. Tilaisuuteen osallistuivat mm. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, Jukon neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren, Verohallinnon ylijohtaja Arto Pirinen, Verohallinnon hallintojohtaja Tommi Kämpe ja Tullin johtaja Hannu Lappi. Tilaisuuteen osallistuneet Tullivirkamiesliiton liittohallituksen jäsenet ja toimihenkilöt pitivät tilaisuutta onnistuneena, tunnelma oli rento ja mielipiteitä vaihdettiin vilkkaasti niin työnantajien kuin AVAlaisten liittojen edustajienkin kanssa.

VES-asiat

Keskusjärjestötason (JUKO) virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet. Jukon tavoitteita ei vielä ole lyöty lukkoon, mutta sen tähtäimessä on 1-vuotinen sopimuskausi ja prosenttimääräinen palkankorotus. Ainakin tässä vaiheessa osapuolilla on vahva näkemys siitä, että valtiosektorilla saadaan aikaan sopimus, mutta kuntapuolella voi olla vaikeaa esim. lomarahaleikkausten ja siitä seuranneiden valtion osuuksien leikkausten takia. Valtiosektorikin tavoittelee lomarahaleikkauksista luopumista sopimuskauden kahden viimeisen vuoden osalta.

Tullin palkkatyöryhmän kokouksessa 14. marraskuuta käytiin läpi Mandatum Lifen tuottamaa palkkavertailua, joka käsitti 59 organisaatiota ja 33 000 palkansaajaa. Tullivirkamiesliitto kiinnitti huomiota miesten ja naisten mediaanipalkkojen eroihin vaativuustasoilla 9-13. On esitetty oletuksia, että em. tasoilla miehet ovat halukkaampia ottamaan ilta- ja yövuoroja, mikä korottaa palkkoja, mutta kunnon selvitystä asiasta ei ole tehty. Tullivirkamiesliitto katsoo, että selvitys on syytä tehdä.

Yt-asiat

Hallinnon ja puheenjohtajien tapaamisessa 14. marraskuuta käytiin läpi varastovalvonnan kehittämisestä tehtyä raporttia. Toimintoja ollaan osittain siirtämässä toimipaikkaosastolta yritystarkastukseen. Varastovalvonnan henkilöstöltä saadun palautteen perusteella he kokevat uudistuksen positiivisena.

Hallinnossa on tekeillä organisaatiouudistus, jota hallinnon johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 12. joulukuuta. Liittojen puheenjohtajat tapaavat ko. asiassa hallinnon edustajia 20. joulukuuta.

Liiton lomatuet vuodelle 2018

Tullivirkamiesliiton hallitus päätti maksaa lomatukea neljälle hakijalle. Yhden hakemuksen käsittely siirrettiin tammikuun kokoukseen.

Seuraavat kokoukset

Tullivirkamiesliiton hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 30. tammikuuta 2018 sekä 19. helmikuuta ja 15. maaliskuuta. Laajennetun hallituksen kevätseminaari pidetään 9.-11. huhtikuuta Viking Gabriellalla. Liittohallituksen kokoontumiselle on varattu tarvittaessa ylimääräinen päivä 10. toukokuuta. Liittokokous pidetään 24.-25. toukokuuta Turussa.

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Tullivirkamiesliitto on lahjoittanut joulukortteihin varatut rahat Hyvä joulumieli -keräykseen ja toivottaa jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen sekä koko Tullin henkilöstölle oikein rentouttavaa joulunaikaa ja onnea tulevalle vuodelle 2018!

 

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com gsm 040 332 6739