Lomatuet vuodelle 2019 haettavana - Tiedote 18/2018

Tullivirkamiesliiton jäsenet voivat hakea vuodelle 2019 lomatukea, jota myönnetään jäsenten lomanvieton majoitus- ja matkakustannuksiin heidän itsensä valitsemissa lomakohteissa kotimaassa. Lomatukea myönnettäessä otetaan huomioon mm. lomalle osallistuvien lukumäärä, taloudelliset, terveydelliset yms. perusteet. Lomatukea ei myönnetä peräkkäisinä vuosina.

Lomatuki maksetaan loman jälkeen ja sitä varten liitolle on toimitettava selvitys majoitus- ja matkakustannuksista. Lomatuki maksetaan vain todellisten kustannusten mukaan, vaikka myönnetty tuki olisi suurempikin.

Täytä hakemuslomake liiton nettisivuilla
tvml.fi/jasenyys/jaesenedut-7/lomatuki viimeistään 30.11.2018

(Lomakkeen ns. bottivarmennuksessa pitää näkyä boksi, johon pitää laittaa täppä todistaakseen, ettei ole robotti. Jos varmennus ei toimi Internet Explorer -selaimella oikein niin lomake kannattaa lähettää Firefoxilla tai Chromella)

tai lähetä oheinen lomake em. päivämäärään mennessä täytettynä osoitteella ulla.vehvilainen@tulli.fi
postitse osoitteeseen Tullivirkamiesliitto ry, PL 235, 00101 Helsinki, kuoreen tunnus ”Lomatuki”).


Lomatukien saajat ja tuen määrät päätetään liittohallituksen kokouksessa 13.12.2018.

 

 

LOMATUKIHAKEMUS 2019

Hakijan nimi

     

Hakijan syntymäaika

     

Lähiosoite

     

Postinumero- ja osoite

     

Virkanimike

     

Jäsenyhdistys

     

Jos et ole tällä hetkellä työssä, syynä on:

 työttömyys

 työkyvyttömyys

 muu, mikä

Olen saanut lomatukea aikaisemmin:

 en koskaan

 kyllä, vuonna      

tukea myöntänyt järjestö:      

Muun lomatuen hakeminen kuluvana vuonna:

 en ole hakenut

 olen hakenut, järjestö:

Lomakohde:     

Loma-aika:     

Majoitus- ja/tai matkakustannukset (tiedossa olevat tai arvioidut):

Lomalle osallistuvat myös:     

 Puoliso

 Lapset,  lukumäärä:     

  • Puolison nimi:
  • Puolison syntymäaika:
  • Puolison ammattinimike:
  • Lasten lukumäärä:
  • Lasten syntymävuodet:


Haen lomatukea

Taloudellisen asemani perusteella:

hakijan kk-tulot ennen ennakonpidätystä      

hakijan kk-tulot ennakonpidätyksen jälkeen      

puolison kk-tulot ennen ennakonpidätystä      

puolison kk-tulot ennakonpidätyksen jälkeen      

Lisäksi perustelen hakemustani muilla taloudellisilla syillä (esim. velanhoitokulut):     

Terveydellisillä perusteilla, millä:     

Muilla perusteilla, millä:     

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi:

Aika ja paikka

     

Hakijan allekirjoitus