Tullivirkamiesliiton liittohallituksen kokous 15.8.2019 - Tiedote 11/2019

Luottamusasiat

Luottamusmiesorganisaatio

Järjestöt ovat päässeet hallinnon kanssa sopimukseen uudesta luottamusmiesorganisaatiosta. Luottamusmiessopimus allekirjoitetaan elokuun loppuun mennessä. Tullivirkamiesliitolla, Tullin Akavalaisilla ja muilla Tullissa työskentelevillä jukolaisilla tulee olemaan yhteinen luottamusmiesorganisaatio, jossa on päätoiminen pääluottamusmies, 5 alueluottamusmiestä ja 15 paikallista luottamusmiestä varahenkilöineen. Uusi luottamusmieskausi alkaa 1.10.2019. Vaalit järjestetään syyskuussa. Kaikki jukolaiset liitot tulevat saamaan luottamusmiesvaalien järjestämistä koskevan kirjeen. Yhdistysten edustajien kannattaa viimeistään tässä vaiheessa kartoittaa kaikki ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita jatkamaan luottamustehtävässä tai toimimaan uusina luottamusmiehinä omalla alueellaan. Tuleva luottamusmiesten toimikausi on 3-vuotinen.

Luottamusmiespäivät 16.10.2019

Tullivirkamiesliitto järjestää 16. lokakuuta 2019 Sokos Hotelli Vantaalla luottamusmies-päivät yhdessä Verovirkailijan Liiton ja Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen kanssa. Alun perin suunnitellusta toisesta päivästä päätettiin luopua, koska uudet luottamusmiehet aloittavat vasta lokakuun alusta, eikä esim. jaksotyötä tekevien työvuoroihin olisi tällä aikataululla enää voinut vaikuttaa. Luottamusmiespäivään 16.10. saavat osallistua kaikki uuteen yhteiseen luottamusmiesverkostoon valitut henkilöt.  Tullivirkamiesliiton oma luottamusmiespäivä tullaan järjestämään joko loppuvuodesta 2019 tai vuoden 2020 alkupuolella.

Jukon luottamusmiespäivät 8.– 9.10.2019

Kutsu 8.-9.10.2019 Porvoossa Haikon kartanossa 8.–9.10.2019 järjestettäville Jukon luottamusmiespäiville on tullut elokuun alussa ja ilmoittautumaan pääsee tässä vaiheessa ainoastaan varasijalle. Tullivirkamiesliiton kannalta ilmoittautumisia rajoittaa se, että uudet luottamusmiehet valitaan vasta syyskuussa.

Palkkauksen henkilökohtaisen osan pisteytys

Idässä mm. Kotkassa ja Vaalimaalla muutama henkilö on hakeutunut hoitamaan Sähköisen palvelukeskuksen tehtäviä. Tehtävän alkaessa ko. henkilöiden palkkauksen henkilökohtaisen osan pisteitä laskettiin ilman, että pisteiden laskua perusteltiin keskustelulomakkeessa. Ensin työantajataho ilmoitti syyksi, että Spakessa keskiarvo on alempi kuin tehtävään siirtyneiden henkilöiden pisteet. Sittemmin perusteluksi mainittiin työtehtävien muuttuminen vaativammaksi. Henkilöitä huolettaa palkkauksen kehitys kahden vuoden päästä, jolloin palkkauksen takuuosa poistuu. Asia otetaan esille hallinnon kanssa.

VES-asiat

Ves-neuvottelukierros

Vientiteollisuus aloittaa syksyn neuvottelukierroksen. Valtion sopimus päättyy 31.3.2020, joten neuvottelut alkavat vähitellen muiden ratkaisuja seuraamalla.

Palkkatyöryhmä 18.6.2019

Palkkatyöryhmässä vahvistettiin mm. Nuijamaan ja Vaalimaan vuoroesimiesten tasoksi 12. Työntekijöiltä liitto on saanut viestiä, että tason pitäisi olla korkeampi, koska kahden aseman mallissa tulee hoidettavaksi uusia tehtäviä. Liitto on vienyt asiaa eteenpäin. Hallinnon näkemyksen mukaan tehtävä ei muutu ja taso on vuoroesimiehillä 12. Palkkausjärjestelmän periaatteiden mukaan vaativuustasoon ei vaikuta saman tasoisten tehtävien määrä. Sen sijaan, jos henkilö tekee vähintään 5 prosenttia ylemmän vaativuustason tehtäviä, tämä korottaa vaativuustasoa yhdellä tasolla. Kokouksessa vahvistettiin myös osan Postitullin tason 7 tehtävien korotus tasolle 8 ves-neuvotteluissa sovitun mukaisesti.

YT-asiat

Työsuojelun keskustoimikunta 19.6.2019

Kokouksessa käytiin läpi mm. sairauspoissaoloihin liittyviä tilastoja. Tilastoista eivät käy ilmi pitkät poissaolot, joita on suhteellisen paljon ja jotka vaikuttavat tilastoihin. Todettiin, että pitkät poissaolot pitäisi saada eroteltua tilastoissa. Työterveyssopimus päättyy vuoden lopussa ja työterveyspalvelut kilpailutetaan valtakunnallisesti.

Tullivirkamiesliitto toi esille ns. kolmikantaneuvotteluihin liittyvän asian. Liitto esitti, että jatkossa työterveyshuollon kutsuissa verkostopalaveriin olisi mainittu, ao. tilaisuuden luonne ja mahdollisuus ottaa mukaan luottamusmies tai tukihenkilö.

Tullitoimipaikkojen tilanne

Lahdessa järjestettiin uusien toimitilojen tupaantuliaisia 14. kesäkuuta. Puheenjohtaja Jari Nieminen osallistui tilaisuuteen. Henkilöstö on erittäin tyytyväinen tiloihin, jotka ovat toimivat ja sijainniltaan erinomaiset.

Poppius-apurahat

Liittohallitus myönsi opintoihin liittyvää Poppius-apurahaa kaikille kolmelle hakijalle yhteensä 1300 euroa.

Liiton taloudellinen tilanne

Liittohallituksen toteuttamat säästötoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta ja liiton talous on kohentunut huomattavasti.

Palaute liittokokouksesta

Tullivirkamiesliitto teetätti webropol-kyselyn yksipäiväisestä liittokokouksesta siihen osallistuneille. Pääosin palaute oli hyvin myönteistä. Kokouspaikka miellytti lähes kaikkia. Kritiikkiä annettiin mm. aikaisesta alkamisajankohdasta, kiirehtimisestä asioiden käsittelyssä ja vähäisestä mahdollisuudesta verkostoitumiseen. Liittohallitus ottaa huomioon esitetyt epäkohdat.

Liiton lomakohteet

Liittohallitus päätti pitää liiton lomakohteiden vuokraushinnat ennallaan.

If-matkavakuutuksen matkatavaraosuuteen tulee liiton maksettavaksi 2 prosentin hinnankorotus, mutta liittohallitus päätti, että matkatavaravakuutus säilytetään edelleen. Matkavakuutus on yksi liiton hyvistä jäseneduista.

Rukan kiinteistössä alkaa pian ulkomaalaus, joka saattaa jonkin verran haitata siellä lomailevia. Maalauksen aikaan Rukan kiinteistön vuokranneille annetaan vuokranalennusta, tai mahdollisuus perua tehty varaus kuluitta.

Kiinteistöyhtiön Ylläksellä teettämä remontti on hieman viivästynyt, sillä siinä on ilmennyt ennalta arvaamattomia lisätöitä. Liitto jatkaa remontin teettämistä sisätiloihin, jonne rakennetaan mm. uusi varaava takka, tehdään lattialämmitys ja korjataan puulattia.

Taloyhtiöltä tulleen aloitteen pohjalta kartoitetaan hissin rakentamista liiton Helsingin huoneistoon.

Tallinnan huoneistossa on korjattu saunan kiukaan kiinnitys. Pesuhuoneeseen ja saunaan tullaan myöhemmin teettämään remontti. Liiton huoneistoon, yläkerran parvekkeen aiheuttaman kosteusvaurion tuottamat vahingot on jo aiemmin korjattu. Taloyhtiön suunnitelmissa on nyt korjata vahinkoa aiheuttanut parveke, jotta jatkossa vesivahingoilta vältyttäisiin.

Kansainväliset asiat

CESIn hallituksen Brysselissä 26. kesäkuuta järjestettyyn kokoukseen osallistui Rainer Lindholm. Kokouksessa keskusteltiin mm. Brexit vaikutuksesta Eurooppaan ja erilaisista huolenaiheista kuten julkisen alan kilpailutuksista, työntekijöiden kohtelusta, väkivallan uhasta, yksityistämisestä ja työolosuhteista eri palvelualoilla. CESI keskittyy tänä vuonna eri projekteihin, joiden teemoina ovat työturvallisuus, sosiaaliset etuudet ja uudet oikeudet työntekijöille.

CESIn pääsihteeri Klaus Heeger tulee syksyllä vierailulle Suomeen. Ajankohta on vielä avoin.

NTOn kokous järjestetään 11.-12. syyskuuta Tukholmassa. Kokoukseen osallistuvat Rainer Lindholm ja Jari Nieminen.

Keskusjärjestöasiat

Maan hallituksen ja järjestöjen tapaaminen 19.6.2019

Säätytalolla järjestettyyn tapahtumaan osallistui puheenjohtaja Jari Nieminen.

JUKOn turvallisuusjaosto 15.8.2019

Kokous osui päällekkäin TVML:n liittohallituksen kokouksen kanssa. Kokouksessa yhtenä aiheena työ- ja matka-aikaan liittyvä problematiikka, joka koskee kaikkia julkisen sektorin virkamiehiä. JUKOn turvallisuusjaostossa jäseninä ovat mm. Suomen poliisijärjestöjen liitto (SPJL), Upseeri- ja Päällystöliitto.

VAKAVAn henkilöstöpäivä 16.8.2019

Vakava järjesti liittojen toimihenkilöille henkilöstöpäivän Tikkurilan Heurekassa.

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

  • 18.9.2019
  • 15.10.2019
  • 16.10.2019 luottamusmiespäivät
  • 15.11.2019
  • 10.12.2019
  • 14.-16.4.2020 liittohallituksen kevätseminaari

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739