Ilmoittautuminen JUKOn luottamusmiestehtäviin on alkanut - Tiedote 12/2019

Luottamusasiat

Tulli työnantajana, JUKO ry:n järjestöt ja Tulliliitto ry ovat 2.9.2019 allekirjoittaneet uuden luottamusmiessopimuksen. Uusi 3-vuotinen luottamusmieskausi alkaa 1.10.2019. Ilmoittautuminen pääluottamusmieheksi ja muihin luottamustehtäviin on alkanut ja ilmoittautumisaikaa on 19. syyskuuta asti. Kaikki yhdistykset ovat saaneet ilmoittautumista koskevan tiedotteen, ilmoituslomakkeen sekä tiedon vaalipaikoista ja vaalien ajankohdista.

Varsinaiset vaalit järjestetään, jos samaan luottamustehtävään on enemmän kuin yksi hakija.  Jos hakijoita on vain yksi, luottamusmies valitaan sopuvaaleilla paikallisissa vaalikokouksissa. Pääluottamusmiehen valitsee vaalikokous, johon kuluu Tullivirkamiesliiton, Tullin akavalaisen yhdistyksen ja JUKOn kuuluvien muiden liittojen Tullissa työskenteleviä edustajia.

 

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Liitteet:

Tullin luottamusmiesvaali 2019 - ehdokasasettelu- ja vaalikokousilmoitus (docx, 14 kt)

Päätoimisen JUKOlaisen pääluottamusmiehen rekrytointi-ilmoitus (docx, 26 kt)

Ilmoittautuminen JUKON luottamusmieheksi (docx, 13 kt)

Alue- ja paikallisluottamusmies alueet ja toimipaikat (docx, 16 kt)

Vaaliohje (pdf, 43 kt)