Yhteinen JUKOlainen luottamusmiesverkosto on syntynyt - Tiedote 22/2019

Jukolaista edunvalvontaa Tullissa on tehostettu yhdistämällä Tullivirkamiesliiton ja Tullin akavalaisen yhdistyksen luottamusmiesverkostot yhdeksi valtakunnalliseksi luottamusmiesverkostoksi.

Vuoden 2018 syksyllä käynnistettiin hanke yhteisen jukolaisen luottamusmiesverkoston perustamiseksi ja päätoimisen jukolaisen pääluottamusmiehen saamiseksi Tulliin.

Ehdotus yhteiseksi JUKOlaiseksi luottamusmiesorganisaatiosta esiteltiin JUKOssa sekä keskeisille jukolaisille liitoille, joilla on jäseniä Tullissa. Työnantajalle organisaatiomalli esiteltiin 7.1.2019. Työnantaja edellytti, että kevättalven virastoeräneuvottelut pitää saada päätökseen ennen kuin neuvottelut luottamusmiesverkostosta voitaisiin käynnistää. Luottamusmieskausi päättyi maaliskuun 2019 lopussa ja yhteisellä päätöksellä kautta jatkettiin puolella vuodella eli syyskuun 2019 loppuun asti.

Neuvottelun työnantajan kanssa uudesta jukolaisesta luottamusmiesverkostosta käynnistyivät maaliskuun puolivälissä. Neuvotteluissa edettiin ja yhteisymmärryspöytäkirja työnantajan, JUKOn ja Tulliliiton kanssa allekirjoitettiin 18.6.2019. Elokuun lopussa saimme luottamusmiessopimuksesta sopimusluonnoksen, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 3.9.2019. Työnantaja ja Tulliliitto allekirjoittivat sopimuksen 25.9.2019.

Paikallis- ja alueluottamusmiesvaalit käytiin 2-vaiheisesti. Vaalikokoukset pidettiin Helsingissä, Kotkassa, Turussa ja Oulussa. Vaalikokouksissa vahvistettiin niiden paikkojen luottamusmiehet, joihin hakijoita oli vain yksi henkilö. Paikkoihin, joihin hakijoita oli useampi henkilö, järjestettiin paikalliset vaalit. Näin toimittiin Itä-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Viimeiset luottamusmiesvalinnat vahvistettiin lokakuun lopussa.

Päätoimisen pääluottamusmiehen tehtävään oli kaksi hakijaa. Vaalikokous pidettiin Helsingissä ja vaalitapana oli liittojen kokous. Tullissa toimivien jukolaisten liittojen edustajat osallistuivat omien liittojensa vuoden alussa JUKOssa vahvistetulla jäsenmäärän mukaisella äänimäärällä kokoukseen ja äänestykseen. Äänestyksen tuloksena Tullin ensimmäiseksi yhteiseksi jukolaiseksi päätoimiseksi pääluottamusmieheksi valittiin Jari Nieminen. JUKOn valtion neuvottelukunta vahvisti vaalituloksen 30.9.2019.

 

Työnantaja edellytti, että yhteisen luottamusmiesverkoston mukaisesti tarkistetaan myös palkkatyöryhmän, palkkatiimin sekä eri YT-elimien edustuksia.

Palkkatyöryhmä edustukset:

Varsinaiset edustajat: Jukka Kuosma ja Jari Nieminen

Varaedustajat: Esa Alm ja Kari Lehtinen

 

Palkkatiimi edustukset:

Varsinaiset edustajat: Katja Mikkola ja Reino Kaario

Varaedustajat: Outi Hyytinen ja Timo Aholainen

 

YT-edustukset:

YT-edustukset jatkuvat meneillään olevan kauden ”tuplana” loppuun asti, jonka jälkeen valitaan yhteinen jukolainen YT-edustaja.

 

Linkki: TULLIN JUKOLAINEN LUOTTAMUSMIESVERKOSTO 2019–2022 

 

Lakimiespalvelut koulutusliittojen jäsenille tarjoaa heidän oma koulutusliittonsa. Tullivirkamiesliiton jäsenille lakimiespalvelut tulevat liiton kautta.

 

Tiedustelut:

Jari Nieminen

Tullivirkamiesliitto ry

Jari.Nieminen@tulli.fi

puh. 040 332 6739

 

Jukka Kuosma 

Tullin akavalainen yhdistys 

Jukka.Kuosma@tulli.fi

puh. 040 332 8888