Neuvotellen ja sopien - Tvml-tiedote 24/2019

Tuleviin valtion neuvotteluihin valmistaudutaan

Valtion tulevaan sopimuskierrokseen valmistaudutaan hyvässä pääsopijayhteistyössä (JUKO, PRO ja JHL). ”Neuvotellen ja sopien –työtaisteluvalmius kunnossa pitäen” -teeman tiimoilta tavattiin 12.11.2019 eri liittojen toimijoita. Tullivirkamiesliitosta tapaamiseen osallistui puheenjohtaja Jari Nieminen. Nykyinen valtion virka- ja työehtosopimus päättyy 31.3.2020.

JUKOn logo ja kuvituskuva

Ammattiliitto AVAn hallitusten yhteinen seminaari

AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki avasi yhteisen AVAn hallitusten seminaaripäivän 14.11.2019 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Puheenjohtaja muisteli AVAn perustamiseen liittyneitä vaiheita ja nosti esille AVAn liittojen osalta merkittäviä asioita, kuten Tullivirkamiesliiton ja Tullin akavalaisen yhdistyksen luottamusmiesverkostojen yhdistämisen. Puheenjohtaja Huhtamäki kertoi pyytäneensä eroa Ammattiliitto AVAn puheenjohtajan tehtävästä 8.11.2019. Ero astuu voimaan 30.11.2019. Joulukuun alusta lukien AVAn puheenjohtajan tehtäviä hoitaa Jari Nieminen seuraavaan vuosikokoukseen asti, joka pidetään helmikuussa 2020. Puheensa lopuksi puheenjohtaja Huhtamäki toivotti AVAlle ja avalaisille liitoille menestystä tuleviin haasteisiin.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder esitteli mm. Akavan vaikuttavuutta. Fjäder nosti esille, että yhteiskunnan päätöksenteko tulee perustua tutkittuun tietoon ja faktaan. Osaamisen arvostusta Suomessa tulee puolustaa ja vahvistaa. Jatkuva oppiminen on tärkeää.

JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne esitteli JUKOn valtion neuvottelukunnan toimintaa. Rinne avasi puheenvuorossaan myös tulevan neuvottelukierroksen näkymiä ja neuvotteluun mahdollisesti liittyviä haasteita.

Yhteisen seminaaripäivän loppuyhteenvedon teki Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739