Neuvotellen ja sopien - Tvml-tiedote 24/2019

Tuleviin valtion neuvotteluihin valmistaudutaan

Valtion tulevaan sopimuskierrokseen valmistaudutaan hyvässä pääsopijayhteistyössä (JUKO, PRO ja JHL). ”Neuvotellen ja sopien –työtaisteluvalmius kunnossa pitäen” -teeman tiimoilta tavattiin 12.11.2019 eri liittojen toimijoita. Tullivirkamiesliitosta tapaamiseen osallistui puheenjohtaja Jari Nieminen. Nykyinen valtion virka- ja työehtosopimus päättyy 31.3.2020.

JUKOn logo ja kuvituskuva

Ammattiliitto AVAn hallitusten yhteinen seminaari

AVAn puheenjohtaja Kirsi Huhtamäki avasi yhteisen AVAn hallitusten seminaaripäivän 14.11.2019 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Puheenjohtaja muisteli AVAn perustamiseen liittyneitä vaiheita ja nosti esille AVAn liittojen osalta merkittäviä asioita, kuten Tullivirkamiesliiton ja Tullin akavalaisen yhdistyksen luottamusmiesverkostojen yhdistämisen. Puheenjohtaja Huhtamäki kertoi pyytäneensä eroa Ammattiliitto AVAn puheenjohtajan tehtävästä 8.11.2019. Ero astuu voimaan 30.11.2019. Joulukuun alusta lukien AVAn puheenjohtajan tehtäviä hoitaa Jari Nieminen seuraavaan vuosikokoukseen asti, joka pidetään helmikuussa 2020. Puheensa lopuksi puheenjohtaja Huhtamäki toivotti AVAlle ja avalaisille liitoille menestystä tuleviin haasteisiin.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder esitteli mm. Akavan vaikuttavuutta. Fjäder nosti esille, että yhteiskunnan päätöksenteko tulee perustua tutkittuun tietoon ja faktaan. Osaamisen arvostusta Suomessa tulee puolustaa ja vahvistaa. Jatkuva oppiminen on tärkeää.

JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne esitteli JUKOn valtion neuvottelukunnan toimintaa. Rinne avasi puheenvuorossaan myös tulevan neuvottelukierroksen näkymiä ja neuvotteluun mahdollisesti liittyviä haasteita.

Yhteisen seminaaripäivän loppuyhteenvedon teki Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Yhteinen JUKOlainen luottamusmiesverkosto on syntynyt - Tiedote 22/2019

Jukolaista edunvalvontaa Tullissa on tehostettu yhdistämällä Tullivirkamiesliiton ja Tullin akavalaisen yhdistyksen luottamusmiesverkostot yhdeksi valtakunnalliseksi luottamusmiesverkostoksi.

Vuoden 2018 syksyllä käynnistettiin hanke yhteisen jukolaisen luottamusmiesverkoston perustamiseksi ja päätoimisen jukolaisen pääluottamusmiehen saamiseksi Tulliin.

Ehdotus yhteiseksi JUKOlaiseksi luottamusmiesorganisaatiosta esiteltiin JUKOssa sekä keskeisille jukolaisille liitoille, joilla on jäseniä Tullissa. Työnantajalle organisaatiomalli esiteltiin 7.1.2019. Työnantaja edellytti, että kevättalven virastoeräneuvottelut pitää saada päätökseen ennen kuin neuvottelut luottamusmiesverkostosta voitaisiin käynnistää. Luottamusmieskausi päättyi maaliskuun 2019 lopussa ja yhteisellä päätöksellä kautta jatkettiin puolella vuodella eli syyskuun 2019 loppuun asti.

Neuvottelun työnantajan kanssa uudesta jukolaisesta luottamusmiesverkostosta käynnistyivät maaliskuun puolivälissä. Neuvotteluissa edettiin ja yhteisymmärryspöytäkirja työnantajan, JUKOn ja Tulliliiton kanssa allekirjoitettiin 18.6.2019. Elokuun lopussa saimme luottamusmiessopimuksesta sopimusluonnoksen, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 3.9.2019. Työnantaja ja Tulliliitto allekirjoittivat sopimuksen 25.9.2019.

Paikallis- ja alueluottamusmiesvaalit käytiin 2-vaiheisesti. Vaalikokoukset pidettiin Helsingissä, Kotkassa, Turussa ja Oulussa. Vaalikokouksissa vahvistettiin niiden paikkojen luottamusmiehet, joihin hakijoita oli vain yksi henkilö. Paikkoihin, joihin hakijoita oli useampi henkilö, järjestettiin paikalliset vaalit. Näin toimittiin Itä-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Viimeiset luottamusmiesvalinnat vahvistettiin lokakuun lopussa.

Päätoimisen pääluottamusmiehen tehtävään oli kaksi hakijaa. Vaalikokous pidettiin Helsingissä ja vaalitapana oli liittojen kokous. Tullissa toimivien jukolaisten liittojen edustajat osallistuivat omien liittojensa vuoden alussa JUKOssa vahvistetulla jäsenmäärän mukaisella äänimäärällä kokoukseen ja äänestykseen. Äänestyksen tuloksena Tullin ensimmäiseksi yhteiseksi jukolaiseksi päätoimiseksi pääluottamusmieheksi valittiin Jari Nieminen. JUKOn valtion neuvottelukunta vahvisti vaalituloksen 30.9.2019.

 

Työnantaja edellytti, että yhteisen luottamusmiesverkoston mukaisesti tarkistetaan myös palkkatyöryhmän, palkkatiimin sekä eri YT-elimien edustuksia.

Palkkatyöryhmä edustukset:

Varsinaiset edustajat: Jukka Kuosma ja Jari Nieminen

Varaedustajat: Esa Alm ja Kari Lehtinen

 

Palkkatiimi edustukset:

Varsinaiset edustajat: Katja Mikkola ja Reino Kaario

Varaedustajat: Outi Hyytinen ja Timo Aholainen

 

YT-edustukset:

YT-edustukset jatkuvat meneillään olevan kauden ”tuplana” loppuun asti, jonka jälkeen valitaan yhteinen jukolainen YT-edustaja.

 

Linkki: TULLIN JUKOLAINEN LUOTTAMUSMIESVERKOSTO 2019–2022 

 

Lakimiespalvelut koulutusliittojen jäsenille tarjoaa heidän oma koulutusliittonsa. Tullivirkamiesliiton jäsenille lakimiespalvelut tulevat liiton kautta.

 

Tiedustelut:

Jari Nieminen

Tullivirkamiesliitto ry

Jari.Nieminen@tulli.fi

puh. 040 332 6739

 

Jukka Kuosma 

Tullin akavalainen yhdistys 

Jukka.Kuosma@tulli.fi

puh. 040 332 8888

Työttömyyskassa JATTK muuttaa - Tiedote 21/2019

JATTK-työttömyyskassa muuttaa uusiin toimitiloihin Itä-Pasilaan. Uusi osoite on Opastinsilta 8, 4. kerros, 00520 Helsinki.

Muuton vuoksi toimisto ja puhelinpalvelu ovat suljettuina 18.11-22.11.2019 (viikko 47).

Puhelinnumero, puhelinpäivystysajat sekä sähköpostiyhteys säilyvät ennallaan:
puhelinpalvelu numerossa 09 720 68 20 tiistaisin ja torstaisin klo 9.00-11.30 ja
keskiviikkoisin klo 12.00-14.00.
 

asiakaspalvelu@jattk.fi

www.jattk.fi